BRE Logo

Patogus būdas
investuoti į komercinį NT

Tapkite „INVL Baltic Real Estate” akcininku, įsigydami bendrovės akcijų kotiruojamų Nasdaq Vilnius biržoje.

Valdomas turtas

60M €

Turto vertė 2019 m.
birželio 30 d.

Patrauklus portfelis

80%

Valdomų NT objektų pagal turto vertę yra centrinėje Vilniaus dalyje

Užimtumas

89%

Valdomų pastatų užimtumas 2019 m. birželio 30 d.

„INVL Baltic Real Estate“ yra Nasdaq Vilnius biržoje kotiruojama įmonė

Tapkite „INVL Baltic Real Estate“ akcininku, įsigydami bendrovės akcijų kotiruojamų Nasdaq Vilnius biržoje.

Mūsų valdomi pastatai

80% „INVL Baltic Real Estate“ valdomų objektų pagal turto vertę yra centrinėje Vilniaus miesto dalyje, jų užimtumas 2019 m. birželio pabaigoje siekė nuo 66% iki 100%.

„Vilniaus vartai“
Biurų pastatas Vilniaus centre
IBC verslo centras

Daugiau informacijos apie „INVL Baltic Real Estate“ rasite čia.

Investavimo rizikos ir kita informacija investuotojams

Praeities rezultatai, tik parodo Bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį, tačiau negarantuoja ateities rezultatų.

Investicijos į Bendrovės akcijas yra susijusios su investicine rizika. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Bendrovė ir jos valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Bendrovės akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje www.invlbalticrealestate.com.

Bendrovė yra kolektyvinio investavimo subjektas, veikiantis kaip uždaro tipo investicinė bendrovė. Investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias Bendrovės akcijas yra apribota. Investuojant į Bendrovės akcijas yra taikomi Bendrovės įstatuose numatyti mokesčiai ir atskaitymai, su kuriais galite susipažinti www.invlbalticrealestate.com.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti Bendrovės investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti viešo siūlymo prospektą, Bendrovės įstatus ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje www.invlbalticrealestate.com.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į Bendrovės akcijas. Bendrovė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame pristatyme pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, bendrovė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.