Share buy-back 2021

Announcement of share buy-back procedure and beginning of share buy-back of INVL Baltic Real Estate

Taking into account the resolution of the General Shareholders Meeting (hereinafter – “the Meeting“) of INVL Baltic Real Estate (hereinafter – “the Company“) that was held on 14 January 2021 on the repurchase of own shares of the Company due to material changes in the incorporation documents of the Company and taking into account that an obligation has arisen for the Company to buy back the shares of the Company of shareholders opposing the decisions or not participating in the meeting or abstaining from voting, on 15 January 2021 the Management Company INVL Asset Management, UAB (hereinafter – “the Management Company“) provides an approved detailed procedure for the buy-back of the Company’s shares, according to which the buy-back of the Company’s shares shall be carried out.

At the same time, it is announced that on 25 January 2021 share buy-back of the Company's shares begins and will last till 25 March 2021 (inclusive).

The share buy-back price per share is EUR 2.2103, according to NAV as of 30 November 2020.

The right to submit shares to the Company for share buy-back belongs to the Company's shareholders who:

1.1.  at the Meeting voted against the new wording of the Articles of Association of the Company, or

1.2.  at the Meeting abstained in voting on the agenda question of the Meeting on approving of the new wording of the Articles of Association of the Company, or

1.3.  did not participate in the Meeting.

It is not mandatory to sell shares through this redemption.

All details regarding the share buy-back of shares are stated in the Company's share buy-back rules (attached).

The person authorized to provide additional information:
Real Estate Fund Manager of Management Company
Vytautas Bakšinskas
E-mail [email protected]INVL BRE rules for the buy-back of shares 2021.pdf

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.