Emisija

„INVL Baltic Real Estate“ akcijų emisija – tai paprastas būdas investuoti į bendrovę, valdančią vertingą nekilnojamojo turto portfelį

 

Nauja alternatyva norintiems investuoti į NT

Šiame puslapyje pateikiama išsami informacija apie „INVL Baltic Real Estate“ platinamą akcijų emisiją. Kviečiame su ja susipažinti, o norinčius gauti išsamesnius atsakymus į visus rūpimus klausimus, užpildyti anketą puslapio kairėje arba patiems susisiekti nurodytais telefonais ar el. paštu.

Tuo atveju, jei norite pateikti paraišką akcijoms pirkti, kviečiame atvykti žemiau nurodytais adresais darbo dienomis. „INVL Finasta“ skyriai dirba nuo 8 iki 17 val.

Paraiškas gyventojai gali pateikti iki 2016 m. kovo 3 d. 17 val., o instituciniai investuotojai – iki 2016 m. kovo 4 d. 17 val.

Kam skirta: gyventojams ir profesionaliems investuotojams.

 
Kiek kainuoja akcija: 0,4 euro.
 
Kiek bus išleista akcijų: 28 773 748.
 
Kiek akcijų galima pirkti: bet kokį norimą skaičių.
 
Kada platinamos akcijos: akcijos gyventojams platinamos iki 2016 m. kovo 3 dienos 17 val., instituciniams investuotojams – iki 2016 m. kovo 4 dienos 17 val.
 
Į kokį turtą investuos akcijų pirkėjai: į akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“, valdančios nekilnojamojo turto portfelį Vilniuje ir Rygoje, akcijas. Bendras šio turto plotas – apie 58,2 tūkst. kvadratinių metrų, jo vertė – daugiau kaip 50 mln. eurų. „INVL Baltic Real Estate“ nuosavas kapitalas 2015 m. rugsėjo pabaigoje sudarė 16,4 mln. eurų.
 
Kodėl tai yra geras turtas: „INVL Baltic Real Estate“ valdomi objektai pasižymi aukštais užimtumo rodikliais bei generuoja stabilius finansinius srautus. Be to, dalis jų turi ir tolimesnio vystymo potencialą. Tai lemia ir bendrovės akcijų vertę, su kuria galite susipažinti čia.
 
Ko gali tikėtis investuotojai: bendrovės akcijų vertės kitimas per pastaruosius dvejus metus (nuo akcijų kotiravimo Nasdaq Vilnius biržoje pradžios) leidžia tikėtis kapitalo apsaugos. 2016 m. sausio 15 dieną „INVL Baltic Real Estate“ patvirtino dividendų politiką, kuri numato, kad kasmet už akciją bus mokama ne mažiau kaip 0,012 euro dividendų, sudarančių 3 proc. nuo platinimo kainos. Bendrovės siekiama grąža kasmet yra nuo 8 proc.* Šių rezultatų sieks portfelį valdanti profesionali, didelę patirtį nekilnojamo turto srityje turinti komanda, į objektą investavusi ir savo lėšų.

Kas platina akcijas: platintojas – finansų maklerio įmonė „INVL Finasta“, papildomas platintojas – Šiaulių bankas.
 
Kodėl verta:

  • Nes siūloma investuoti į bendrovės, valdančios kokybiško turto portfelį, akcijas: bendrovė valdo daugiau kaip 50 mln. eurų vertės turtą Vilniuje ir Rygoje, generuojantį nuolatines pajamas iš nuomos.
  • Nes bendrovė efektyviai vysto nekilnojamąjį turtą bei kuria papildomą vertę įsigydama naują turtą: „INVL Baltic Real Estate“ užtikrina griežtą sąnaudų kontrolę ir pajamas iš nuomos, kas lemia nuosekliai augančius verslo rezultatus. Be to, bendrovės valdomi objektai ir toliau nuosekliai vystomi patyrusios komandos, tokiu būdu užtikrinant ne tik pajamas iš nuomos, bet ir papildomą grąžą.  
  • Nes tai – investicija į patikimos bendrovės akcijas: bendrovės valdomas turtas yra plačiai išskaidytas tiek geografiniu, tiek nuomininkų požiūriu, tokiu būdu užtikrinant mažesnę nekilnojamojo turto investicijos nuvertėjimo riziką. Be to, bendrovė planuoja riboti savo skolinimosi lygį iki 50 proc. nuo turto vertės, tokiu būdu užtikrindama konservatyvesnį ir saugesnį veiklos modelį nepriklausomai nuo padėties rinkose.
  • Nes tai – lanksti ir patogi investicija: investuojama suma neribojama. „INVL Baltic Real Estate“ akcijos yra listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, tokiu būdu suteikiant investicijai likvidumo ir skaidrumo.
  • Nes „INVL Baltic Real Estate“ dirba patyrusi komanda, užtikrinanti profesionalų turto valdymą: bendrovės, į kurios akcijas investuojama, turtu nereikia rūpintis – jį prižiūri ir jo valdymo sėkme rūpinasi patikima komanda, turinti ilgametę patirtį nekilnojamojo turto srityje.

Kaip viskas vyks:
  • Norint įsigyti emisijos akcijų, iki kovo 3 dienos reikia pateikti paraišką emisijos akcijoms įsigyti nurodant dominančią akcijų pirkimo sumą. Tai galima padaryti viename iš „INVL Finasta“ skyrių Vilniuje ar Kaune, taip pat Šiaulių banko skyriuose Vilniuje (Šeimyniškių g. 1A (6 aukštas)), Kaune (Laisvės al. 80), Klaipėdoje (Taikos pr. 101) ir Šiauliuose (Tilžės g. 149) bei iki kovo 3 dienos pervesti investuojamą pinigų sumą į nurodytą sąskaitą.
  • Kovo 3 dieną baigiamas emisijos platinimas gyventojams, o kovo 4 dieną 17 val. – instituciniams investuotojams.
  • Pabaigus platinimą, vertinama suma, kuriai gauta paraiškų. Jei suma viršija emisijos dydį, perkamos akcijos perskirstomos. Prioritetas teikiamas bendrovės akcininkams iki 2015 m. gruodžio 31 dienos. Likusių investuotojų paraiškos vertinamos atsižvelgiant į likusį turtą ir proporcingai perskirstomos. Jei pervesta suma viršija skiriamų akcijų vertę, ji grąžinama.
  • Emisija registruojama per 3-5 darbo dienas, visiems įsigijusiems akcijų atsiunčiamas patvirtinimas.
 
Kita informacija
 
Emisijos metu pritrauktos lėšos bus naudojamos 6,5 tūkst. kvadratinių metrų patalpų „Vilniaus vartų“ komplekse įsigijimui iš dalies finansuoti ar refinansuoti bei skolinto ir nuosavo kapitalo santykiui subalansuoti „INVL Baltic Real Estate“ prieš tampant uždaro tipo investicine bendrove.
 
Planuojama, kad įgijus šį statusą, įmonės valdymas patikėjimo teise bus perduotas turto valdymo bendrovei „INVL Asset Management“.
 
Emisija taip pat siekiama pritraukti investicijų į bendrovės valdomus komercinės paskirties nekilnojamojo turto objektus Vilniuje ir Rygoje – verslo centrus, gamybos ir sandėliavimo patalpas.
 
Akcijų emisijos prospektą Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino 2015 m. gruodžio 21 dieną.

*Pateikiamos prognozės nėra patikimi būsimų rezultatų rodikliai.

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.