Pranešimas apie įstatinio kapitalo mažinimą

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) praneša, kad 2021 m. balandžio 29 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, siekiant anuliuoti per akcijų išpirkimo procesus Bendrovės įsigytus 5 088 586 vnt. savų paprastųjų vardinių akcijų.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra mažinamas nuo 19 067 500 eurų iki 11 689 050,30 eurų, anuliuojant  ir paskelbiant negaliojančiomis 5 088 586 vnt. Bendrovės įsigytų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1,45 eurų.

Po naujos redakcijos Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre, Bendrovės įstatinis kapitalas bus lygus 11 689 050,30 eurų. Bendrovės kapitalas bus padalintas į 8 061 414 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1,45 eurų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas 
El. paštas [email protected]

Grįžti į naujienų sąrašą