INVL Logo

Dėl pritarimo stebėtojų tarybos nario kandidatūrai

2023 m. sausio 10 d. „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) gavo Lietuvos banko pranešimą, kuriuo yra pritariama Bendrovės stebėtojų tarybos nario kandidatūrai.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ gavo leidimą įstatų...

2023 m. sausio 9 d. „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) gavo Lietuvos banko pranešimą, kuriuo informuojama, kad Bendrovei leista pakeisti Bendrovės įstatus.

Daugiau

Įregistruota nauja „INVL Baltic Real Estate“ įstatų...

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2022 m. gruodžio 19 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota Bendrovės nauja įstatų redakcija. Ji buvo patvirtinta 2022 m. gruodžio 9 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime.

Daugiau

Dėl INVL Baltic Real Estate prospekto tvirtinimo

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau  – „Bendrovė“) informuoja, jog atsižvelgiant į LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (toliau – „KISĮ”) nuostatas, Bendrovei, veikiančiai pagal KISĮ, yra numatyta prievolė nuolat turėti galiojantį prospektą, parengtą pagal KISĮ arba LR vertybinių popierių įstatymo (toliau – „VPĮ”) reikalavimus (toliau – „Prospektas”).

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ pasirašė depozitoriumo...

Vadovaujantis 2022 m. gruodžio 9 d. „INVL Baltic Real Estate“ įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, Bendrovė skelbia 2022 m. gruodžio 13 d. pasirašiusi depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB banku pakeitimą.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ 2023 metų investuotojų...

„INVL Baltic Real Estate“ 2023 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ neeilinio visuotinio...

2022 m. gruodžio 9 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės (SUTNTIB) „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) sprendimai:

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ neeilinio visuotinio...

Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate”, juridinio asmens kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“ arba „ „INVL Baltic Real Estate““) valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ (toliau – „Valdymo įmonė“) iniciatyva ir sprendimu 2022 m. gruodžio 9 d. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“):

Daugiau

Skelbiama INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė...

Atsižvelgiant į „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų XII skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, kuri 2022 m. rugsėjo 30 d. buvo 21 415 199 eurų arba 2,6565 euro akcijai.

Daugiau