INVL Logo

Dividendai ir akcijų supirkimas

Kaip mokami dividendai

Sprendimą mokėti dividendus ir mokamo dividendo dydį nustato bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovė paskirtus dividendus išmoka per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos. Bendrovėje galioja 2020 m. balandžio 9 d. SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtinta dividendų politika.

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos, po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, pabaigoje.

  • Akcininkams, kurių SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
  • Akcininkams, kurių SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų apskaita pagal Bendrovės įgaliojimą yra tvarkoma Šiaulių banke, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko nurodytą sąskaitą Lietuvos komerciniame banke (prašymus dėl dividendų pervedimo į akcininko nurodytą sąskaitą galima pateikti artimiausiame AB Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinyje. AB Šiaulių bankas skyrių sąrašą galima rasti čia).

Papildoma informacija:

  • Jei akcininkas nėra nurodęs savo banko sąskaitos ir dėl to negavo dividendų arba nori patikslinti sąskaitos numerį, turėtų užpildyti prašymą. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą reikia siųsti į Šiaulių banką el. paštu dividendai@sb.lt. Neturint galimybės pasirašyti elektroniniu parašu, prašymą galima atsispausdinti, pasirašyti ir išsiųsti jį kartu su savo asmens dokumento kopija į Šiaulių banką, prašyme nurodytu adresu.
  • Bendrovės akcininkams pažymas apie einamaisiais metais išmokėtus dividendus pagal pareikalavimą rengia ir siunčia Šiaulių bankas adresu Šeimyniškių g. 1, Vilnius 09312, Lietuva, tel. +370 5 263 6053, (8 5) 203 2233, el. p. info@sb.lt.

Dividendų išmokėjimas už 2023 metus

2024 m. balandžio 30 d. įvykęs eilinis visuotinis „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,09 eurų dividendų vienai akcijai.

Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2024 m. gegužės 15 d. pabaigoje), buvo Bendrovės akcininkais.

Dividendai bus mokami nuo 2024 m. gegužės 30 d.

Dividendų išmokėjimas už 2022 metus

2023 m. balandžio 18 d. įvykęs eilinis visuotinis „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,09 eurų dividendų vienai akcijai.

Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2023 m. gegužės 3 d. pabaigoje), buvo Bendrovės akcininkais.

Dividendai bus mokami nuo 2023 m. gegužės 18 d.

Dividendų išmokėjimas už 2021 metus

2022 m. balandžio 12 d. įvykęs eilinis visuotinis „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,12 eurų dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2022 m. balandžio 27 d. pabaigoje buvo „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai.

Dividendų išmokėjimas už 2020 metus

2021 m. balandžio 29 d. įvykęs eilinis visuotinis „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,12 eurų dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2021 m. gegužės 13 d. buvo „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai.

Dividendų išmokėjimas už 2019 metus

2020 m. balandžio 9 d. įvykęs eilinis visuotinis SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 1,55 eurų dividendų vienai akcijai.

Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2020 m. balandžio 24 d. buvo SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai.

Dividendų išmokėjimas už 2018 metus

2019 m. balandžio 26 d. įvykęs eilinis visuotinis SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,13 eurų dividendų vienai akcijai.

Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2019 m. gegužės 13 d. buvo SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai.

Dividendų išmokėjimas už 2017 metus

2018 m. kovo 26 d. įvykęs eilinis visuotinis SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,13 eurų dividendų vienai akcijai.

Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2018 m. balandžio 10 d. buvo SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai.

Dividendų išmokėjimas už 2016 metus

2017 m. balandžio 11 d. įvykęs eilinis visuotinis SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,012 eurų dividendų vienai akcijai.
Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2017 m. balandžio 26 d. buvo SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai.

Dividendų išmokėjimas už 2015 metus

2016 m. balandžio 27 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,012 eurų dividendų vienai akcijai.
Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2016 m. gegužės 11 d. buvo AB „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai.