INVL Logo

Kaip mes dirbame

Kaip atsirenkame, į ką investuojame

„INVL Baltic Real Estate“ profesionalų komanda investicinius sprendimus priima atsižvelgdama į objekto kainą, vietą ir vystymo potencialą. Sprendimas investuoti priimamas, jei verslui strategiškai svarbioje vietoje esantis objektas dėl tam tikrų susidariusių priežasčių rinkoje yra parduodamas už priimtiną kainą bei turi vystymo potencialą, kuris ilgalaikėje perspektyvoje leistų sukurti stabilius pinigų srautus.

Kaip užtikriname sėkmingą nuomą ir tolimesnį vystymą

„INVL Baltic Real Estate“ valdomi objektai yra verslui strategiškai svarbiose vietose. Pilną jų užimtumą padeda užtikrinti ne tik stabili komercinio nekilnojamojo turto paklausa, bet ir dėmesys bei aukščiausias klientų aptarnavimo lygis, užtikrinantys solidų vardą rinkoje.

Bendrovė nuolat palaiko santykius su savo klientais, kurie sėkmingai plečia verslus ir dėl to siekia plėsti nuomojamus plotus.

Objektų vystymas ilgalaikėje perspektyvoje vykdomas remiantis nuolatine analize paremtu strateginiu planu, kuris leidžia pateikti rinkai poreikius atitinkantį produktą.

Svarbi informacija

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje www.bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą ir kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje  www.bre.invl.com.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.