INVL Logo

„INVL Baltic Real Estate“ numato dividendus akcininkams...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ numato akcininkams už 2023 metus išmokėti 0,09 euro dividendų už vieną akciją. Dėl dividendų mokėjimo bus balsuojama bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime balandžio 30 dieną.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ eilinio visuotinio akcininkų...

Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate”, juridinio asmens kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“ arba „INVL Baltic Real Estate“) valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ (toliau – „Valdymo įmonė“) iniciatyva ir sprendimu 2024 m. balandžio 30 d. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“):

Daugiau

Dėl INVL Baltic Real Estate siūlymo skirti dividendus už...

INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė“) Investicinis komitetas, veikdamas Bendrovės Valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management” vardu, priėmė sprendimą siūlyti 2024 m. balandžio 30 d. vyksiančiam visuotiniam eiliniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,09 euro dividendų akcijai skyrimui už 2023 metus (bendra dividendams skiriama suma už 2023 m. sudarys 0,726 mln. eurų).

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ pernai uždirbo 0,7 mln. eurų...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ pernai uždirbo 0,7 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – 83 proc. mažiau nei 2022 metais, kai buvo gauta 4,2 mln. eurų grynojo pelno.

Daugiau

Skelbiama INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė...

Atsižvelgiant į „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų XI skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, kuri 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 23 514 460 eurų arba 2,9169 euro akcijai.

Daugiau

Audituoti „INVL Baltic Real Estate“ 2023 m. grupės...

2023 metų „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės audituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 0,7 mln. eurų, o pajamos – 3,6 mln. eurų (2022 metų konsoliduotas grynasis pelnas buvo 4,2 mln. mln. eurų, pajamos – 3,4 mln. eurų).

Daugiau

Dėl INVL Baltic Real Estate prospekto tvirtinimo

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau  – „Bendrovė“) informuoja, jog atsižvelgiant į LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (toliau – „KISĮ”) nuostatas, Bendrovei, veikiančiai pagal KISĮ, yra numatyta prievolė nuolat turėti galiojantį prospektą, parengtą pagal KISĮ arba LR vertybinių popierių įstatymo (toliau – „VPĮ”) reikalavimus (toliau – „Prospektas”).

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ dukterinė įmonė Latvijoje...

„INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė”) informuoja, kad 2023 m. gruodžio 21 d. Bendrovės dukterinė įmonė „Dommo Biznesa Parks“ pasirašė 2,55 mln. eurų paskolos sutartį su OP Corporate Bank plc Latvijos filialu.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ dukterinė įmonė Latvijoje...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ dukterinė įmonė Latvijoje „Dommo Biznesa Parks“ pasirašė 2,55 mln. eurų paskolos sutartį su OP Corporate Bank plc Latvijos filialu.  

Daugiau