INVL Logo

„INVL Baltic Real Estate“ pasirašė naują paskolos...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ pasirašė 5 metų sutartį su Šiaulių banku dėl kredito padidinimo nuo 10 iki 14,5 mln. eurų.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ pasididino kredito limitą

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2022 m. gegužės 19 d. pasirašė susitarimą su AB Šiaulių bankas (toliau – „Bankas“) dėl kredito limito padidinimo iki 14,5 mln. eurų.

Daugiau

Dividendų mokėjimo tvarka už 2021 m.

2022 m. balandžio 12 d. įvykęs eilinis visuotinis „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,12 eurų dividendų vienai akcijai.

Daugiau

Skelbiama INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė...

Atsižvelgiant į INVL Baltic Real Estate (toliau – „Bendrovė“) įstatų XI skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama Bendrovės neaudituota tarpinė grynųjų aktyvų vertė, kuri 2022 m. kovo 31 d. buvo 20 337 844 eurai arba 2,5229 euro akcijai.

Daugiau

INVL Baltic Real Estate 2022 m. trijų mėnesių tarpinė...

2022 metų 3 mėnesių INVL Baltic Real Estate įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 52 tūkst. eurų, o pajamos – 806 tūkst. eurų (2021 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 121 tūkst. eurų, o pajamos – 601 tūkst. eurų). Pačios INVL Baltic Real Estate 2022 metų 3 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 52 tūkst. eurų, o 2021 metų 3 mėnesių siekė 121 tūkst. eurų.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ grynosios nuomos pajamos per...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas grynasis pelnas per šių metų pirmąjį ketvirtį siekė 52 tūkst. eurų ir sumažėjo 57 proc., lyginant su atitinkamu 2021 m. laikotarpiu. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė šių metų kovo pabaigoje buvo 20,34 mln. eurų.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ 2021 m. audituota metinė...

Skelbiame „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) 2021 m. audituotą metinę informaciją kartu su atsakingų asmenų patvirtinimu ir atlygio ataskaita bei Bendrovės audito komiteto ataskaitą už 2021 m.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ eilinio visuotinio akcininkų...

2022 m. balandžio 12 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės (SUTNTIB) „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ akcininkai pritarė siūlymui...

2022 m. balandžio 12 d. įvykęs eilinis „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti 0,12 EUR dividendų akcijai skyrimui už 2021 metus (bendra dividendams skiriama suma už 2021 m. sudarys 967 369,68 EUR).

Daugiau