INVL Logo

Pranešimas apie parengtas „INVL Baltic Real Estate“ ir...

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 1 d. pranešame apie parengtas specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „INVL Baltic Real Estate“) kodas 152105644, buveinės adresas Vilnius, Gynėjų g. 14 ir AB „RE 1“, kodas 302622705, buveinės adresas Vilnius, Gynėjų g. 14, reorganizavimo sąlygas, kurių pagrindu prie veiklą tęsiančios „INVL Baltic Real Estate“ prijungiama AB „RE 1“, kurios 100 proc. akcijų priklauso „INVL Baltic Real Estate“ (prijungimui taikomos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. nuostatos).

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ parengė reorganizavimo...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ parengė reorganizavimo sąlygas įmonės „RE 1“, kuriai priklauso dalis patalpų sostinės senamiestyje, Vilniaus g. 37, prisijungimui.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ rengs reorganizavimo sąlygas...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“, siekianti prisijungti antrinę bendrovę „RE 1“, kuriai priklauso dalis patalpų sostinės senamiestyje, Vilniaus g. 37, rengs reorganizavimo sąlygas.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ neeilinio visuotinio...

2022 m. rugpjūčio 23 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės (SUTNTIB) „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“ arba „INVL Baltic Real Estate“) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) sprendimai:

Daugiau

Skelbiama INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė...

Atsižvelgiant į „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų XII skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, kuri 2022 m. birželio 30 d. buvo 21 196 770 eurų arba 2,6294 euro akcijai.

Daugiau

INVL Baltic Real Estate 2022 m. šešių mėnesių tarpinė...

2022 metų 6 mėnesių INVL Baltic Real Estate (toliau – „Bendrovė“) įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 1,88 mln. eurų, o pajamos 1,64 mln. eurų (2021 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 0,75 mln. eurų, pajamos 1,24 mln. eurų). Rezultatams teigiamos įtakos turėjo 1,7 mln. eurų turimo nekilnojamojo turto vertės perkainavimas. Pačios Bendrovės 2022 metų 6 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 1,88 mln. eurų, o 2021 metų 6 mėnesių siekė 0,75 mln. eurų.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ pirmąjį pusmetį uždirbo...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 1,88 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – 152 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, kai buvo gauta 0,75 mln. eurų grynojo pelno.

Daugiau

Patvirtino „INVL Baltic Real Estate“ komplekso...

„INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė”) informuoja, kad Vilniaus miesto savivaldybė patvirtino Bendrovės valdomo komplekso sostinės senamiestyje, esančio adresu Vilniaus g. 33, rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus. Rekonstruojant šį kompleksą numatoma įrengti keturių aukštų su mansarda administracinį pastatą aukščiausios klasės biurams. Pastato pirmame aukšte įsikurtų maitinimo įstaigos bei komercinės patalpos.

Daugiau

Patvirtino „INVL Baltic Real Estate“ komplekso...

Vilniaus miesto savivaldybė patvirtino investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdomo komplekso sostinės senamiestyje rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus.

Daugiau