INVL Logo

Dividendų mokėjimo tvarka už 2023 m.

2024 m. balandžio 30 d. įvykęs eilinis visuotinis „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,09 eurų dividendų vienai akcijai.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ pirmąjį šių metų...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 0,22 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – 7,4 proc. daugiau nei tuo pačiu praėjusiųjų metų laikotarpiu, kai buvo gauta 0,20 mln. eurų grynojo pelno.

Daugiau

Skelbiama INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė...

Atsižvelgiant į „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų XI skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, kuri 2024 m. kovo 31 d. buvo 23 732 663 eurų arba 2,9440 euro akcijai.

Daugiau

INVL Baltic Real Estate 2024 m. trijų mėnesių tarpinė...

2024 metų 3 mėnesių INVL Baltic Real Estate (toliau – „Bendrovė“) įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 0,22 mln. eurų, o pajamos 1,05 mln. eurų (2023 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 0,20 mln. eurų, pajamos 0,86 mln. eurų).

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ išmokės dividendus...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams už 2023 metus išmokės 0,09 euro dividendus už vieną akciją. Toks sprendimas buvo priimtas bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime balandžio 30 dieną.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ eilinio visuotinio akcininkų...

2024 m. balandžio 30 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės (SUTNTIB) „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas) sprendimai:

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ akcininkai pritarė siūlymui...

2024 m. balandžio 30 d. įvykęs eilinis „INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė“) akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti 0,09 EUR dividendų akcijai skyrimui už 2023 metus (bendra dividendams skiriama suma už 2023 m. sudarys 0,726 mln. eurų).

Daugiau

Į „INVL Asset Management“ valdybą paskirta nauja...

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad 2024 m. balandžio 29 d. Valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) vienintelio akcininko sprendimu į Valdymo įmonės…

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ numato dividendus akcininkams...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ numato akcininkams už 2023 metus išmokėti 0,09 euro dividendų už vieną akciją. Dėl dividendų mokėjimo bus balsuojama bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime balandžio 30 dieną.

Daugiau