INVL Logo

Bendrovės valdymas

2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos bankui išdavus uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) licenciją „INVL Baltic Real Estate“ valdymas perduotas valdymo įmonei „INVL Asset Management“, kuri taip pat vykdo valdybos ir vadovo funkcijas. Nuo 2021 m. liepos 26 d. Bendrovėje sudarytas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba. Bendrovėje valdymo organai nėra sudaromi.

Valdymo įmonės vadovas – „INVL Asset Management“ generalinė direktorė Laura Križinauskienė.

Valdymo įmonės valdybą nuo 2015 m. sausio 19 d. sudaro Darius Šulnis (valdybos pirmininkas), Nerijus Drobavičius ir Vytautas Plunksnis. 2019 m. sausio 14 d. valdymo įmonės valdyba, gavus Lietuvos banko pritarimą, buvo perrinkta naujai 4-erių metų kandencijai, valdybos sudėčiai išliekant nepakitusiai. Detali informacija apie Bendrovės vadovą ir valdybą pateikta skiltyje Komanda.

Siekiant veiklos efektyvumo ir investicijų kontrolės, valdymo įmonės sprendimu sudarytas „INVL Baltic Real Estate“ investicinis komitetas. Šiuo metu investicinį komitetą sudaro 2 nariai: Vytautas Bakšinskas ir Andrius Daukšas. Detalią informaciją apie Investicinio komiteto narius rasite skiltyje Komanda.

2021 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos bankas pritarė Bendrovės įstatų pakeitimui, kurie Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti 2021 m. liepos 26 d. Įregistravus įstatus bei gavus Lietuvos banko pritarimą, Bendrovėje pareigas pradėjo eiti Stebėtojų tarybos nariai – Raimondas Rajeckas, Audrius Matikiūnas bei Eglė Surplienė. Pastarųjų kandidatūroms buvo pritarta 2021 m. balandžio 29 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime. Detalią informaciją apie Stebėtojų tarybos narius rasite skiltyje Komanda.