INVL Logo

Investicijos į nekilnojamąjį turtą

Istoriškai investicijos į nekilnojamąjį turtą siejamos su patikimumu – tai stabilus turtas, kurio vertė per laiką paprastai auga. Pagrindinis investavimo į nekilnojamą turtą privalumas – galimybė plačiau diversifikuoti sukauptą kapitalą, siekiant jo apsaugos bei nuosaikaus prieaugio.

Egzistuoja įvairios galimybės investuoti į nekilnojamąjį turtą, bene populiariausia – tiesioginė investicija įsigyjant konkrečius objektus. Jei įsigytas nekilnojamas turtas yra išnuomojamas, tokia investicija suteikia stabilią grąžą ir pajamas, o tuo pačiu – ir tikėtiną turto vertės augimą ilguoju laikotarpiu. Kita vertus, tokia investicija reikalauja nuolatinės priežiūros ir laiko sąnaudų, taip pat galimų investicijų į turto kokybės užtikrinimą, pvz., renovavimą ar remontą.

Kita galimybė – investuoti į tokius objektus valdančius investicinius fondus arba bendroves, įvertinus, kaip jos valdo turimus objektus. Nors šios investicijos paprastai susijusios su didesne rizika, pvz., galimu vertės svyravimu, jei investuojama į akcijas, ilgalaikėje perspektyvoje galima tikėtis, kad prisiimant didesnę riziką bus kompensuota didesne grąža iš kapitalo prieaugio. Dar vienas privalumas – nereikia rūpintis nekilnojamuoju turtu.

 

Investuojant į diversifikuotus nekilnojamojo turto investicinius produktus, reiktų įvertinti ne tik jų valdomą turtą, bet ir kapitalo struktūrą, taip pat rizikas, susijusias su tokio pobūdžio investicijomis, pvz., galimu akcijų vertės svyravimu. Su visais rizikos veiksniais, investuojant į „INVL Baltic Real Estate“ akcijas, galima susipažinti čia. Kita vertus, nors investicijos į tokius vertybinius popierius kaip akcijos yra rizikingesnės, ilgalaikėje perspektyvoje galima tikėtis, kad prisiimant didesnę riziką bus kompensuota didesne grąža iš kapitalo prieaugio ilguoju laikotarpiu.

„INVL Baltic Real Estate“ valdo profesionalų komandos suformuotą diversifikuotą nekilnojamojo turto portfelį, kurį sudaro objektai prestižinėse ar verslui svarbiose vietose Lietuvoje ir Latvijoje. Šis turtas jau generuoja stabilų augantį pajamų srautą bei turi vystymo potencialią, kas investuotojams suteikia papildomų galimybių uždirbti.