INVL Logo

Investicijos į nekilnojamąjį turtą

Istoriškai investicijos į nekilnojamąjį turtą siejamos su patikimumu – tai stabilus turtas, kurio vertė per laiką paprastai auga. Pagrindinis investavimo į nekilnojamą turtą privalumas – galimybė plačiau diversifikuoti sukauptą kapitalą, siekiant jo apsaugos bei nuosaikaus prieaugio.

Egzistuoja įvairios galimybės investuoti į nekilnojamąjį turtą, bene populiariausia – tiesioginė investicija įsigyjant konkrečius objektus. Jei įsigytas nekilnojamas turtas yra išnuomojamas, tokia investicija suteikia stabilią grąžą ir pajamas, o tuo pačiu – ir tikėtiną turto vertės augimą ilguoju laikotarpiu. Kita vertus, tokia investicija reikalauja nuolatinės priežiūros ir laiko sąnaudų, taip pat galimų investicijų į turto kokybės užtikrinimą, pvz., renovavimą ar remontą.

Kita galimybė – investuoti į tokius objektus valdančius investicinius fondus arba bendroves, įvertinus, kaip jos valdo turimus objektus. Nors šios investicijos paprastai susijusios su didesne rizika, pvz., galimu vertės svyravimu, jei investuojama į akcijas, ilgalaikėje perspektyvoje galima tikėtis, kad prisiimant didesnę riziką bus kompensuota didesne grąža iš kapitalo prieaugio. Dar vienas privalumas – nereikia rūpintis nekilnojamuoju turtu.

 

Investuojant į diversifikuotus nekilnojamojo turto investicinius produktus, reiktų įvertinti ne tik jų valdomą turtą, bet ir kapitalo struktūrą, taip pat rizikas, susijusias su tokio pobūdžio investicijomis, pvz., galimu akcijų vertės svyravimu. Su visais rizikos veiksniais, investuojant į „INVL Baltic Real Estate“ akcijas, galima susipažinti čia. Kita vertus, nors investicijos į tokius vertybinius popierius kaip akcijos yra rizikingesnės, ilgalaikėje perspektyvoje galima tikėtis, kad prisiimant didesnę riziką bus kompensuota didesne grąža iš kapitalo prieaugio ilguoju laikotarpiu.

„INVL Baltic Real Estate“ valdo profesionalų komandos suformuotą diversifikuotą nekilnojamojo turto portfelį, kurį sudaro objektai prestižinėse ar verslui svarbiose vietose Lietuvoje ir Latvijoje. Šis turtas jau generuoja stabilų augantį pajamų srautą bei turi vystymo potencialią, kas investuotojams suteikia papildomų galimybių uždirbti.

Svarbi informacija

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje www.bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą ir kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje  www.bre.invl.com.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.