INVL Logo

Akcininkai

Bendras „INVL Baltic Real Estate“ akcininkų skaičius apie 4 020.

Akcininkai, turėję ar valdę daugiau nei 5 procentus „INVL Baltic Real Estate“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsų (2024 m. kovo 31 d. duomenimis):

Akcininko vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kodas Nuosavybės teise turimų akcijų skaičius, vnt. Įstatinio kapitalo dalis ir nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc. Netiesiogiai turimi balsai, proc. Balsų dalis iš viso, proc.
UAB „LJB property“,
kodas 300822529
1 251 695 15,53 0 15,53
Alvydas Banys 663 640 8,23 15,531 23,76
Irena Ona Mišeikienė 1 308 596 16,23 0 16,23
„INVL Life“ UADB,
kodas 305859887 2
1 889 123 23,43 0 23,43
AB „Invalda INVL“,

kodas 121304349,

0 0 23,432 23,432
Ilona Šulnienė 664 710 8,25 0 8,25

 

1Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 16 str. 1 d., laikoma, kad Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB property“ balsus.

2 100 proc.  „INVL Life“ UAB  akcijų priklauso AB „Invalda INVL”, kodas 121304349