INVL Logo

Akcininkai

Bendras „INVL Baltic Real Estate“ akcininkų skaičius 2021 m. rugsėjo 30 d. buvo apie 3 900.

Akcininkai, turėję ar valdę daugiau nei 5 procentus „INVL Baltic Real Estate“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsų (2021 m. rugsėjo 30 d. duomenimis):

Akcininko vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kodas Nuosavybės teise turimų akcijų skaičius, vnt. Įstatinio kapitalo dalis ir nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc. Netiesiogiai turimi balsai, proc. Balsų dalis iš viso, proc.
UAB „LJB property“,
kodas 300822529
1 251 695 15,53 0 15,53
Alvydas Banys 663 640 8,23 15,531 23,76
Irena Ona Mišeikienė 1 308 596 16,23 0 16,23
AB „Invalda INVL“,
kodas 121304349
1 889 123 23,43 0 23,43
Ilona Šulnienė 664 710 8,25 0 8,25

1Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 16 str. 1 d., laikoma, kad Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB property“ balsus.