INVL Logo

Investuotojo kalendorius

2022 metai

2022 m. kovo 18 d. Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas
2022 m. balandžio 29 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2022 m. 3 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka
2022 m. rugpjūčio 19 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2022 m. pusmečio ataskaita
2022 m. spalio 31 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2022 m. 9 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka