INVL Logo

Investuotojo kalendorius

2023 metai

2023 m. kovo 20 d. Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas
2023 m. balandžio 28 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2023 m. 3 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka
2023 m. rugpjūčio 21 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2023 m. pusmečio ataskaita
2023 m. spalio 31 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2023 m. 9 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka