INVL Logo

Investuotojo kalendorius

2024 metai

2024 m. kovo 19 d. Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas
2024 m. balandžio 30 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2024 m. 3 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka
2024 m. rugpjūčio 20 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2024 m. pusmečio ataskaita
2024 m. spalio 31 d. Grynųjų aktyvų vertė ir 2024 m. 9 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka