INVL Logo

Akcijų išpirkimai

Akcijų išpirkimas 2021 m.

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja apie akcijų išpirkimo proceso, kuris buvo vykdomas pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir truko nuo 2021 m. sausio 25 d. iki 2021 m. kovo 25 d. (imtinai), pabaigą. Plačiau: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=1000516&messageId=1253018

Bendrovės vienos akcijos išpirkimo kaina buvo – 2,2103 EUR, kuri atitiko 2020 m. lapkričio 30 d.  GAV.

Bendrovės akcijos buvo išperkamos ir su paraiškas pateikusiais akcininkais, kurie atitiko Bendrovės akcijų išpirkimo taisyklių nustatytus reikalavimus, atsiskaitoma 4 etapais:

Pirmasis Bendrovės akcijų išpirkimo proceso etapas truko iki 2021 m. vasario 8 d. (imtinai). Šio etapo metu 1 Bendrovės akcininkas pateikė paraišką išpirkti Bendrovės akcijas. Bendrovė išpirko šio akcininko 13 vnt. akcijų už 28,73 EUR. Už jas buvo atsiskaityta 2021 m. vasario 10 d.

Antrasis Bendrovės akcijų išpirkimo proceso etapas truko iki 2021 m. vasario 22 d. (imtinai). Šio etapo metu 3 Bendrovės akcininkai pateikė paraiškas išpirkti Bendrovės akcijas. Bendrovė išpirko šių akcininkų 1 190 122 vnt. akcijų (9,05 proc. visų Bendrovės išleistų akcijų) už 2 630 526,66 EUR. Už jas buvo atsiskaityta 2021 m. vasario 24 d.

Trečiasis Bendrovės akcijų išpirkimo proceso etapas truko iki 2021 m. kovo 8 d. (imtinai). Šio etapo metu 3 Bendrovės akcininkai pateikė paraiškas išpirkti Bendrovės akcijas. Bendrovė išpirko šių akcininkų 10 020 vnt. akcijų (0,076 proc. visų Bendrovės išleistų akcijų) už 22 147,21 EUR. Už jas buvo atsiskaityta 2021 m. kovo 10 d.

Ketvirtasis Bendrovės akcijų išpirkimo proceso etapas truko iki 2021 m. kovo 25 d. (imtinai). Šio etapo metu 4 Bendrovės akcininkai pateikė paraiškas išpirkti 3 788 000 vnt. akcijų (28,81 proc. visų Bendrovės išleistų akcijų) už 8 372 616,40 EUR. Už jas bus atsiskaityta 2021 m. kovo 29 d.

Akcijų išpirkimo procesas buvo vykdomas vadovaujantis 2021 m. sausio 14 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu pakeisti esmines Bendroves steigimo dokumentų nuostatas. Šiems pokyčiams prieštaravę arba dėl jų nebalsavę Bendrovės akcininkai turi teisę pareikalauti Bendrovės išpirkti jų turimas akcijas.

Papildoma informacija:

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ baigė 2 mėn. trukusį akcijų išpirkimo procesą, kurio metu 11 akcininkų pateikė išpirkimui 4 988 155 vnt. bendrovės akcijų už 11 mln. eurų, tai sudaro 37,93 proc. visų bendrovės išleistų akcijų. Galutinis akcijų išpirkimas ir atsiskaitymas už jas įvyks š. m. kovo 29 d.

Vienos akcijos išpirkimo kaina – 2,2103 EUR, kuri atitiko 2020 m. lapkričio 30 d. GAV.

„Dalies nuosavų akcijų išpirkimas leis įmonei sumažinti perteklinį nuosavą kapitalą ir tuo pačiu sukurti didesnę grąžą akcininkų nuosavybei. Siekiame, kad įmonė turėtų tinkamą kapitalo struktūrą ir būtų efektyvi – tai yra svarbu kuriant vertę investuotojams. Taip pat, esame pasiruošę investuoti į nestandartinius, kūrybiškus sprendimus, kurie padėtų uždirbti didelę grąžą investuotojams ir plėsti nekilnojamo turto valdymo verslą bei pagal poreikį pritraukti naują kapitalą“ – sako „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.

Bendrovės akcijos buvo išperkamos ir su paraiškas pateikusiais akcininkais, kurie atitiko bendrovės akcijų išpirkimo taisyklių nustatytus reikalavimus, atsiskaitoma 4 etapais:

  • Pirmasis etapas truko iki 2021 m. vasario 8 d. (imtinai). Šio etapo metu bendrovė išpirko vieno akcininko 13 vnt. akcijų už 28,73 eurus ir už jas atsiskaityta 2021 m. vasario 10 d.
  • Antrasis etapas truko iki 2021 m. vasario 22 d. (imtinai). Šio etapo metu bendrovė išpirko 3 akcininkų 1 190 122 vnt. akcijų (9,05 proc. visų bendrovės išleistų akcijų) už 2,6 mln. eurų ir už jas atsiskaityta 2021 m. vasario 24 d.
  • Trečiasis etapas truko iki 2021 m. kovo 8 d. (imtinai). Šio etapo metu bendrovė išpirko dar 3 akcininkų 10 020 vnt. akcijų (0,076 proc. visų bendrovės išleistų akcijų) už 22 tūkst. eurų ir už jas atsiskaityta 2021 m. kovo 10 d.
  • Ketvirtasis etapas truko iki 2021 m. kovo 25 d. (imtinai). Šio etapo metu 4 bendrovės akcininkai pateikė paraiškas išpirkti 3 788 000 vnt. akcijų (28,81 proc. visų bendrovės išleistų akcijų) už 8,4 mln. eurų. Už jas bus atsiskaityta 2021 m. kovo 29 d.

Akcijų išpirkimo procesas buvo vykdomas vadovaujantis š. m. sausio 14 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtu sprendimu pakeisti esmines bendroves steigimo dokumentų nuostatas. Šiems pokyčiams prieštaravę arba dėl jų nebalsavę bendrovės akcininkai turėjo teisę pareikalauti bendrovės išpirkti jų turimas akcijas.
Akcijų išpirkimo procesas vyko nuo 2021 m. sausio 25 d. iki 2021 m. kovo 25 d. (imtinai).

Po 2021 m. kovo 29 d. bendrovei iš viso priklausys 5 088 586 vnt. savų akcijų ir tai sudarys 38,7 proc. visų bendrovės išleistų akcijų. Šios akcijos nesuteikia turtinių ir neturtinių teisių, pvz. teisės gauti pelno dalį, nėra įtraukiamos skaičiuojant bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, todėl efektyvi akcininkų dalis bendrovėje turi būti vertinama neįskaitant nuosavų akcijų.

Vertinant, jog perleisti dideli akcijų kiekiai, po atsiskaitymo tikimasi sulaukti pranešimų apie balsavimo teisių paketo netekimą ir šią informaciją paskelbti viešai „Nasdaq Vilnius“ internetiniame puslapyje kartu su visa akcininkų struktūra po išpirkimų.

„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio. Bendrovės objektų užimtumas metų pabaigoje siekė nuo 72 iki 100 proc.

„INVL Baltic Real Estate“ šiuo metu valdomo turto plotas yra 26 tūkst. kv. m., vertė – 24,13  mln. eurų.

Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 dienos) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas aukščiausių stabilią grąžą uždirbančių nekilnojamojo turto fondų Baltijos šalyse, prieinamas mažmeniniams investuotojams. Fondas veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com

 

Priedai:
INVL BRE akcijų išpirkimo taisyklės 2021.pdf

Akcijų išpirkimas 2020 m.

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja apie akcijų išpirkimo proceso, kuris truko nuo 2020 m. liepos 7 d. iki 2020 m. lapkričio 9 d. (imtinai), pabaigą. Plačiau: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=946368&messageId=1192332

Bendrovės vienos akcijos išpirkimo kaina buvo – 1,8526 EUR, kuri atitiko 2020 m. balandžio 30 d. GAV.

Akcijų išpirkimo proceso metu 7 akcininkai Bendrovei pateikė paraiškas išpirkti Bendrovės akcijas. Vieno akcininko dvi paraiškos buvo atmestos, kadangi jos neatitiko Bendrovės akcijų išpirkimo taisyklių reikalavimų. Todėl Bendrovė išpirks 6 akcininkų 100 431 Bendrovės akcijas už 186 058,48 eurų, kas sudaro 0,8 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo. Už jas bus atsiskaityta 2020 m. lapkričio 11 d.

Jei 2020 rugsėjo 30 d. Bendrovės grynųjų aktyvų vertei skaičiuoti būtų naudotas išperkamų akcijų įsipareigojimas, paskaičiuotas pagal faktiškai privalomai išperkamų akcijų kiekį, tai grynųjų aktyvų vertė siektų 28 143 520 EUR arba 2,1567 EUR akcijai.

Akcijų išpirkimo procesas buvo vykdomas vadovaujantis 2020 m. balandžio 9 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) sprendimu pakeisti esmines Bendroves steigimo dokumentų nuostatas ir depozitoriumo paslaugų teikėją. Šiems pokyčiams prieštaravę arba dėl jų nebalsavę Bendrovės akcininkai turėjo teisę pareikalauti Bendrovės išpirkti jų turimas akcijas iš to pareikalavusių Bendrovės akcininkų.

Papildoma informacija:

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ baigė 4 mėn. trukusį akcijų išpirkimo procesą, kurio metu Bendrovė išpirks 100 431 Bendrovės akciją iš 6 akcininkų už 186 tūkst. eurų, tai sudaro 0,8 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo. Vienos akcijos išpirkimo kaina –1,8526 EUR, kuri atitiko 2020 m. balandžio 30 d. GAV.

Su paraiškas pateikusiais akcininkais, kurie atitiko Bendrovės akcijų išpirkimo taisyklių nustatytus reikalavimus, bus atsiskaitoma š. m. lapkričio 11 d.

Jei 2020 rugsėjo 30 d. Bendrovės grynųjų aktyvų vertei skaičiuoti būtų naudotas išperkamų akcijų įsipareigojimas, paskaičiuotas pagal faktiškai privalomai išperkamų akcijų kiekį, tai grynųjų aktyvų vertė siektų 28,14 mln. EUR arba 2,1567 EUR akcijai.

Akcijų išpirkimo procesas buvo vykdomas vadovaujantis š. m. balandžio 9 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtu sprendimu pakeisti esmines Bendroves steigimo dokumentų nuostatas ir depozitoriumo paslaugų teikėją. Šiems pokyčiams prieštaravę arba dėl jų nebalsavę Bendrovės akcininkai turėjo teisę pareikalauti Bendrovės išpirkti jų turimas akcijas.

Akcijų išpirkimo procesas vyko nuo 2020 m. liepos 7 d. iki 2020 m. lapkričio 9 d. (imtinai).

„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio. Bendrovės objektų užimtumas šių metų rugsėjo pabaigoje siekė nuo 69 iki 100 proc.

„INVL Baltic Real Estate“ šiuo metu valdomo turto plotas yra 25,8 tūkst. kv. m., vertė – 23,5  mln. eurų.

Nuo savo įsteigimo (2016 m. gruodžio 22 dienos) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas aukščiausių stabilią grąžą uždirbančių nekilnojamojo turto fondų Baltijos šalyse, prieinamas mažmeniniams investuotojams. Fondas veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com


INVL Baltic Real Estate_akciju ispirkimo taisykles.pdf