INVL Logo

Dividendų mokėjimo tvarka už 2022 m.

2023 m. balandžio 18 d. įvykęs eilinis visuotinis „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,09 eurų dividendų vienai akcijai.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ gavo leidimą įstatų...

2023 m. gegužės 16 d. „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) gavo Lietuvos banko pranešimą, kuriuo informuojama, kad Bendrovei leista pakeisti Bendrovės įstatus.

Daugiau

Įregistruota nauja „INVL Baltic Real Estate“ įstatų...

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2023 m. gegužės 11 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota Bendrovės nauja įstatų redakcija. Ji buvo patvirtinta 2023 m. balandžio 18 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime.

Daugiau

Skelbiama INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė...

Atsižvelgiant į INVL Baltic Real Estate (toliau – „Bendrovė“) įstatų XI skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama Bendrovės neaudituota tarpinė grynųjų aktyvų vertė, kuri 2023 m. kovo 31 d. buvo 23 744 205  eurai arba 2,9454 euro akcijai.

Daugiau

INVL Baltic Real Estate 2023 m. trijų mėnesių tarpinė...

2023 metų 3 mėnesių INVL Baltic Real Estate įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 202 tūkst. eurų, o pajamos – 864 tūkst. eurų (2022 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 52 tūkst. eurų, o pajamos – 806 tūkst. eurų). Pačios INVL Baltic Real Estate 2023 metų 3 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 202 tūkst. eurų, o 2022 metų 3 mėnesių siekė 52 tūkst. eurų. Grynojo pelno pokyčiui įtakos turėjo praėjusių metų pirmąjį ketvirtį įsigytas investicinis turtas.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ pirmąjį ketvirtį uždirbo...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 0,2 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – 3,9 karto daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, kai buvo gauta 0,05 mln. eurų grynojo pelno. Grynojo pelno pokyčiui įtakos turėjo praėjusių metų pirmąjį ketvirtį įsigytas investicinis turtas.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ eilinio visuotinio akcininkų...

2023 m. balandžio 18 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės (SUTNTIB) „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) sprendimai:

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ išmokės dividendus...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams už 2022 metus išmokės 0,725 mln. eurų dividendų, vienai akcijai skiriant 0,09 euro. Dividendų mokėjimui buvo pritarta balandžio 18 d. vykusiame bendrovės akcininkų susirinkime.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ akcininkai pritarė siūlymui...

2023 m. balandžio 18 d. įvykęs eilinis „INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė“) akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti 0,09 EUR dividendų akcijai skyrimui už 2022 metus (bendra dividendams skiriama suma už 2022 m. sudarys 0,725 mln. eurų).

Daugiau