INVL Logo

„INVL Baltic Real Estate“ pirmąjį ketvirtį uždirbo...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 0,2 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – 3,9 karto daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, kai buvo gauta 0,05 mln. eurų grynojo pelno. Grynojo pelno pokyčiui įtakos turėjo praėjusių metų pirmąjį ketvirtį įsigytas investicinis turtas.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ eilinio visuotinio akcininkų...

2023 m. balandžio 18 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės (SUTNTIB) „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) sprendimai:

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ išmokės dividendus...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams už 2022 metus išmokės 0,725 mln. eurų dividendų, vienai akcijai skiriant 0,09 euro. Dividendų mokėjimui buvo pritarta balandžio 18 d. vykusiame bendrovės akcininkų susirinkime.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ akcininkai pritarė siūlymui...

2023 m. balandžio 18 d. įvykęs eilinis „INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė“) akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti 0,09 EUR dividendų akcijai skyrimui už 2022 metus (bendra dividendams skiriama suma už 2022 m. sudarys 0,725 mln. eurų).

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ viešina pastato Vilniaus...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ pateikė Vilniaus miesto savivaldybei svarstyti pastato sostinės senamiestyje, Vilniaus g. 37, rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus. Į nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašą įtraukto pastato rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus parengė Senojo miesto architektai. 

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ eilinio visuotinio akcininkų...

Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate”, juridinio asmens kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“ arba „ „INVL Baltic Real Estate““) valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ (toliau – „Valdymo įmonė“) iniciatyva ir sprendimu 2023 m. balandžio 18 d. šaukiamas Bendrovės eilinio visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“):

Daugiau

Dėl INVL Baltic Real Estate siūlymo skirti dividendus už...

INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė“) Investicinis komitetas, veikdamas Bendrovės Valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management” vardu, priėmė sprendimą siūlyti 2023 m. balandžio 18 d. vyksiančiam visuotiniam eiliniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,09 euro dividendų akcijai skyrimui už 2022 metus (bendra dividendams skiriama suma už 2022 m. sudarys 0,725 mln. eurų).

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ numato mokėti dividendus...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ numato akcininkams už 2022 m. išmokėti 0,725 mln. eurų dividendų, vienai akcijai skiriant 0,09 euro. Dėl dividendų mokėjimo ir kitų sprendimų bus balsuojama bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balandžio 18 dieną.

Daugiau

Skelbiama INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė...

Atsižvelgiant į „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų XII skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, kuri 2022 m. gruodžio 31 d. buvo 23 542 037 eurų arba 2,9203 euro akcijai.

Daugiau