INVL Logo

INVL Baltic Real Estate įsigijo UAB „RE 1“ akcijas

Kaip informavo „INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė”), 2022 m. birželio 1 d. buvo sudaryta akcijų pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – „Sutartis“) su dėl UAB „RE 1“ 100 proc. akcijų įsigijimo. Daugiau informacijos čia: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6a38041693edd8149f063e1eadcb3e26&lang=lt

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ pasirašė akcijų pirkimo...

„INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė”) informuoja, kad 2022 m. birželio 1 d. buvo sudaryta akcijų pirkimo – pardavimo sutartis dėl UAB „RE 1“, juridinio asmens kodas 302622705 (toliau – „RE 1“), 100 proc. akcijų įsigijimo. Pažymėtina, kad RE 1 nuosavybės teise priklauso negyvenamoji patalpa-kavinė, esanti adresu Vilniaus g. 37, Vilnius.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ už 2,2 mln. eurų perka...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ pasirašė pirkimo – pardavimo sutartį dėl likusios dalies pastato, esančio sostinės Vilniaus g. 37, pirkimo. Bendrovė nekilnojamąjį turtą įsigyja nupirkdama 100 proc. UAB „RE 1” įmonės akcijų už 2,2 mln. eurų.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ pasirašė naują paskolos...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ pasirašė 5 metų sutartį su Šiaulių banku dėl kredito padidinimo nuo 10 iki 14,5 mln. eurų.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ pasididino kredito limitą

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2022 m. gegužės 19 d. pasirašė susitarimą su AB Šiaulių bankas (toliau – „Bankas“) dėl kredito limito padidinimo iki 14,5 mln. eurų.

Daugiau

Dividendų mokėjimo tvarka už 2021 m.

2022 m. balandžio 12 d. įvykęs eilinis visuotinis „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,12 eurų dividendų vienai akcijai.

Daugiau

Skelbiama INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė...

Atsižvelgiant į INVL Baltic Real Estate (toliau – „Bendrovė“) įstatų XI skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama Bendrovės neaudituota tarpinė grynųjų aktyvų vertė, kuri 2022 m. kovo 31 d. buvo 20 337 844 eurai arba 2,5229 euro akcijai.

Daugiau

INVL Baltic Real Estate 2022 m. trijų mėnesių tarpinė...

2022 metų 3 mėnesių INVL Baltic Real Estate įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 52 tūkst. eurų, o pajamos – 806 tūkst. eurų (2021 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 121 tūkst. eurų, o pajamos – 601 tūkst. eurų). Pačios INVL Baltic Real Estate 2022 metų 3 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 52 tūkst. eurų, o 2021 metų 3 mėnesių siekė 121 tūkst. eurų.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ grynosios nuomos pajamos per...

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas grynasis pelnas per šių metų pirmąjį ketvirtį siekė 52 tūkst. eurų ir sumažėjo 57 proc., lyginant su atitinkamu 2021 m. laikotarpiu. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė šių metų kovo pabaigoje buvo 20,34 mln. eurų.

Daugiau