INVL Logo

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pateikiame gautą pranešimą apie sandorį SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Daugiau

Skelbiama INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė...

Atsižvelgiant į „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų XI skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, kuri 2023 m. birželio 30 d. buvo 23 089 203 eurų arba 2,8642 euro akcijai.

Daugiau

INVL Baltic Real Estate 2023 m. šešių mėnesių tarpinė...

2023 metų 6 mėnesių INVL Baltic Real Estate (toliau – „Bendrovė“) įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 0,27 mln. eurų, o pajamos 1,71 mln. eurų (2022 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 1,88 mln. eurų, pajamos 1,64 mln. eurų). Pačios Bendrovės 2023 metų 6 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 0,27 mln. eurų, o 2022 metų 6 mėnesių siekė 1,88 mln. eurų.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ užbaigė UAB „Pramogų...

Kaip informavo „INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė”), 2023 m. birželio 26 d. buvo sudaryta akcijų pirkimo – pardavimo sutartis su UAB „Nesė Group” dėl UAB „Pramogų bankas”, juridinio asmens kodas 30004466 (toliau – „Pramogų bankas“), 100 proc. akcijų įsigijimo. Daugiau informacijos čia: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2f72c6e21372737bfad242283c1e8e3e&lang=lt&src=listed

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ pasirašė akcijų pirkimo...

„INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė”) informuoja, kad 2023 m. birželio 26 d. buvo sudaryta akcijų pirkimo – pardavimo sutartis su UAB „Nesė Group” dėl UAB „Pramogų bankas”, juridinio asmens kodas 30004466 (toliau – „Pramogų bankas“), 100 proc. akcijų įsigijimo. Pažymėtina, kad Pramogų bankui nuosavybės teise priklauso negyvenamoji patalpa – pramogų centras su svečių namais ir negyvenamoji patalpa – lošimo namai su barais, esantys adresu A. Stulginskio g. 8, Vilnius.

Daugiau

INVL Baltic Real Estate laimėjo VĮ „Turto bankas“...

2023 m. birželio 20 d. „INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė“), laimėjo VĮ „Turto bankas“ organizuotą aukcioną dėl garažo bokso, kuriuo bendras plotas 16,83 kv. m, esančio Vilniaus g. 37-3, Vilnius, su 0,0015 ha ploto žemės sklypo dalimi iš bendro 0,3453 ha ploto žemės sklypo, esančio adresu Vilniaus g. 37, Vilnius. Bendrovė įsigis nekilnojamą turtą iš VĮ „Turto bankas“ už 29 900 eurų. Planuojama, kad nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis bus sudaryta per vieną mėnesį. Detalesnę informaciją apie sandorį Bendrovė pateiks po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Daugiau

Dėl INVL Baltic Real Estate prospekto tvirtinimo

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau  – „Bendrovė“) informuoja, jog atsižvelgiant į LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (toliau – „KISĮ”) nuostatas, Bendrovei, veikiančiai pagal KISĮ, yra numatyta prievolė nuolat turėti galiojantį prospektą, parengtą pagal KISĮ arba LR vertybinių popierių įstatymo (toliau – „VPĮ”) reikalavimus (toliau – „Prospektas”).

Daugiau

Dividendų mokėjimo tvarka už 2022 m.

2023 m. balandžio 18 d. įvykęs eilinis visuotinis „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,09 eurų dividendų vienai akcijai.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ gavo leidimą įstatų...

2023 m. gegužės 16 d. „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) gavo Lietuvos banko pranešimą, kuriuo informuojama, kad Bendrovei leista pakeisti Bendrovės įstatus.

Daugiau