INVL Logo

Audituoti „INVL Baltic Real Estate“ 2023 m. grupės...

2023 metų „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės audituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 0,7 mln. eurų, o pajamos – 3,6 mln. eurų (2022 metų konsoliduotas grynasis pelnas buvo 4,2 mln. mln. eurų, pajamos – 3,4 mln. eurų).

Daugiau

Dėl INVL Baltic Real Estate prospekto tvirtinimo

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau  – „Bendrovė“) informuoja, jog atsižvelgiant į LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (toliau – „KISĮ”) nuostatas, Bendrovei, veikiančiai pagal KISĮ, yra numatyta prievolė nuolat turėti galiojantį prospektą, parengtą pagal KISĮ arba LR vertybinių popierių įstatymo (toliau – „VPĮ”) reikalavimus (toliau – „Prospektas”).

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ dukterinė įmonė Latvijoje...

„INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė”) informuoja, kad 2023 m. gruodžio 21 d. Bendrovės dukterinė įmonė „Dommo Biznesa Parks“ pasirašė 2,55 mln. eurų paskolos sutartį su OP Corporate Bank plc Latvijos filialu.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ 2024 metų investuotojų...

„INVL Baltic Real Estate“ 2024 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

Daugiau

INVL Baltic Real Estate 2023 m. devynių mėnesių tarpinė...

2023 metų 9 mėnesių INVL Baltic Real Estate (toliau – „Bendrovė“) įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 0,46 mln. eurų, o pajamos 2,65 mln. eurų (2022 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 2,1 mln. eurų, pajamos 2,55 mln. eurų). Pačios Bendrovės 2023 metų 9 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 0,46 mln. eurų, o 2022 metų 9 mėnesių siekė 2,1 mln. eurų.

Daugiau

Skelbiama INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė...

Atsižvelgiant į „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų XI skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, kuri 2023 m. rugsėjo 30 d. buvo 23 275 355 eurų arba 2,8873 euro akcijai.

Daugiau

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pateikiame gautą pranešimą apie sandorį SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.

Daugiau

Skelbiama INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė...

Atsižvelgiant į „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų XI skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, kuri 2023 m. birželio 30 d. buvo 23 089 203 eurų arba 2,8642 euro akcijai.

Daugiau

INVL Baltic Real Estate 2023 m. šešių mėnesių tarpinė...

2023 metų 6 mėnesių INVL Baltic Real Estate (toliau – „Bendrovė“) įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 0,27 mln. eurų, o pajamos 1,71 mln. eurų (2022 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 1,88 mln. eurų, pajamos 1,64 mln. eurų). Pačios Bendrovės 2023 metų 6 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 0,27 mln. eurų, o 2022 metų 6 mėnesių siekė 1,88 mln. eurų.

Daugiau