INVL Logo

Dividendų mokėjimo tvarka už 2021 m.

2022 m. balandžio 12 d. įvykęs eilinis visuotinis „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,12 eurų dividendų vienai akcijai.

Daugiau

Skelbiama INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė...

Atsižvelgiant į INVL Baltic Real Estate (toliau – „Bendrovė“) įstatų XI skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama Bendrovės neaudituota tarpinė grynųjų aktyvų vertė, kuri 2022 m. kovo 31 d. buvo 20 337 844 eurai arba 2,5229 euro akcijai.

Daugiau

INVL Baltic Real Estate 2022 m. trijų mėnesių tarpinė...

2022 metų 3 mėnesių INVL Baltic Real Estate įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 52 tūkst. eurų, o pajamos – 806 tūkst. eurų (2021 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 121 tūkst. eurų, o pajamos – 601 tūkst. eurų). Pačios INVL Baltic Real Estate 2022 metų 3 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 52 tūkst. eurų, o 2021 metų 3 mėnesių siekė 121 tūkst. eurų.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ 2021 m. audituota metinė...

Skelbiame „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) 2021 m. audituotą metinę informaciją kartu su atsakingų asmenų patvirtinimu ir atlygio ataskaita bei Bendrovės audito komiteto ataskaitą už 2021 m.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ eilinio visuotinio akcininkų...

2022 m. balandžio 12 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės (SUTNTIB) „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ akcininkai pritarė siūlymui...

2022 m. balandžio 12 d. įvykęs eilinis „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti 0,12 EUR dividendų akcijai skyrimui už 2021 metus (bendra dividendams skiriama suma už 2021 m. sudarys 967 369,68 EUR).

Daugiau

2022 m. balandžio 12 d. vyksiančio INVL Baltic Real Estate...

2022 m. kovo 18 d. INVL Baltic Real Estate (toliau – „Bendrovė“) paskelbė apie 2022 m. balandžio 12 d. šaukiamą Bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Nuoroda čia: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bee8cf1c4c8a107a74f624919e7dcdd0c&lang=lt

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ eilinio visuotinio akcininkų...

Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate”, juridinio asmens kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“ arba „ „INVL Baltic Real Estate““) valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ (toliau – „Valdymo įmonė“) iniciatyva ir sprendimu 2022 m. balandžio 12 d. šaukiamas Bendrovės eilinio visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“):

Daugiau

Dėl INVL Baltic Real Estate siūlymo skirti dividendus už...

INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) Investicinis komitetas, veikdamas Bendrovės Valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ vardu, priėmė sprendimą siūlyti 2022 m. balandžio 12 d. vyksiančiam visuotiniam eiliniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,12 euro dividendų akcijai skyrimui už 2021 metus (bendra dividendams skiriama suma už 2021 m. sudarys 967 369,68 eurų).

Daugiau