INVL Logo

Skelbiama INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė...

Atsižvelgiant į INVL Baltic Real Estate (toliau – „Bendrovė“) įstatų XI skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama Bendrovės neaudituota tarpinė grynųjų aktyvų vertė, kuri 2023 m. kovo 31 d. buvo 23 744 205  eurai arba 2,9454 euro akcijai.

Daugiau

INVL Baltic Real Estate 2023 m. trijų mėnesių tarpinė...

2023 metų 3 mėnesių INVL Baltic Real Estate įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 202 tūkst. eurų, o pajamos – 864 tūkst. eurų (2022 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 52 tūkst. eurų, o pajamos – 806 tūkst. eurų). Pačios INVL Baltic Real Estate 2023 metų 3 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 202 tūkst. eurų, o 2022 metų 3 mėnesių siekė 52 tūkst. eurų. Grynojo pelno pokyčiui įtakos turėjo praėjusių metų pirmąjį ketvirtį įsigytas investicinis turtas.

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ eilinio visuotinio akcininkų...

2023 m. balandžio 18 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės (SUTNTIB) „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) sprendimai:

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ akcininkai pritarė siūlymui...

2023 m. balandžio 18 d. įvykęs eilinis „INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė“) akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti 0,09 EUR dividendų akcijai skyrimui už 2022 metus (bendra dividendams skiriama suma už 2022 m. sudarys 0,725 mln. eurų).

Daugiau

„INVL Baltic Real Estate“ eilinio visuotinio akcininkų...

Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate”, juridinio asmens kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“ arba „ „INVL Baltic Real Estate““) valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ (toliau – „Valdymo įmonė“) iniciatyva ir sprendimu 2023 m. balandžio 18 d. šaukiamas Bendrovės eilinio visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“):

Daugiau

Dėl INVL Baltic Real Estate siūlymo skirti dividendus už...

INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė“) Investicinis komitetas, veikdamas Bendrovės Valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management” vardu, priėmė sprendimą siūlyti 2023 m. balandžio 18 d. vyksiančiam visuotiniam eiliniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,09 euro dividendų akcijai skyrimui už 2022 metus (bendra dividendams skiriama suma už 2022 m. sudarys 0,725 mln. eurų).

Daugiau

Skelbiama INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė...

Atsižvelgiant į „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų XII skyrių „Bendrovės turto vertinimas ir Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, kuri 2022 m. gruodžio 31 d. buvo 23 542 037 eurų arba 2,9203 euro akcijai.

Daugiau

Audituoti „INVL Baltic Real Estate“ 2022 m. grupės...

2022 metų „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės audituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 4,2 mln. eurų, o pajamos – 3,4 mln. eurų (2021 metų konsoliduotas grynasis pelnas buvo 3,4 mln. mln. eurų, pajamos – 2,7 mln. eurų).

Daugiau

Dėl pritarimo stebėtojų tarybos nario kandidatūrai

2023 m. sausio 10 d. „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) gavo Lietuvos banko pranešimą, kuriuo yra pritariama Bendrovės stebėtojų tarybos nario kandidatūrai.

Daugiau