Dėl pritarimo stebėtojų tarybos narių kandidatūroms

2021 m. gegužės 19 d. „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) gavo Lietuvos banko pranešimą, kuriuo yra pritariama Bendrovės stebėtojų tarybos narių kandidatūroms.

2021 m. balandžio 29 d. Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė Bendrovės stebėtojų tarybos įsteigimui, kurios nariais išrinko Raimondą Rajecką, Audrių Matikiūną ir Eglę Surplienę.

Stebėtojų tarybos nariai galės pradėti eiti savo pareigas po to, kai pakeisti Bendrovės įstatai (kuriuose numatytas stebėtojų tarybos įsteigimas) bus įregistruoti VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registrų centre ir jų pakeitimams pritars Lietuvos bankas.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas [email protected]

Grįžti į naujienų sąrašą