„INVL Baltic Real Estate“ akcininkų susirinkimas svarstys dividendų už 2018 m. skyrimą

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ dividendų už 2018 metus skyrimo klausimą spręs šių metų balandžio 26 dieną vyksiančio visuotinio akcininkų susirinkimo metu. Remiantis bendrovės valdymo įmonės siūlymu, akcininkams už 2018 metus siūloma išmokėti 0,13 euro akcijai dividendus. Bendra dividendams skiriama suma siektų 1,71 mln. eurų. Tokiu atveju dividendų pajamingumas, vertinant balandžio 4 dienos bendrovės akcijos kaina „Nasdaq Vilnius“ biržoje, siektų 5,16 proc.
 
Akcininkų susirinkimo metu bus teikiamas tvirtinti ne tik „INVL Baltic Real Estate“ 2018 m. uždirbto pelno paskirstymas, bet ir bendrovės 2018 metų audituota finansinė ataskaita, atnaujinta depozitoriumo paslaugų sutartis, atnaujinti bendrovės įstatai, taip pat svarstomas klausimas dėl galimybės bendrovei supirkti savo akcijas.
 
Galimybę bendrovei supirkti savo akcijas siūloma patvirtinti atsižvelgiant į šių metų vasario 1 dieną įsigaliojusią Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo redakciją. Jei akcininkų susirinkimas patvirtintų šią galimybę, maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius būtų ne didesnis nei dešimtadalis bendrovės įstatinio kapitalo arba 1,315 mln. akcijų.
 
Akcijų supirkimas būtų galimas per pusantrų metų nuo sprendimo priėmimo dienos, maksimali įsigijimo kaina prilygtų paskutinei paskelbtai „INVL Baltic Real Estate“ grynųjų aktyvų vertei vienai akcijai, minimali – 1 eurui. Bendrovė akcijų supirkimo galimybe galėtų pasinaudoti valdymo įmonei priėmus atitinkamą sprendimą.
 
Taip pat numatoma, kad „INVL Baltic Real Estate“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdymo įmonės sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
 
Balandžio 26 dieną vyksiančiam akcininkų susirinkimui bus pateikti tvirtinti ir atnaujinti „INVL Baltic Real Estate“ įstatai. Jie parengti remiantis Akcinių bendrovių ir Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymų nauja redakcija ir įsigalios po to, kai akcininkų susirinkimo metu patvirtintiems įstatams pritars Lietuvos bankas, ir jie bus įregistruoti Registrų centre.
 
„INVL Baltic Real Estate“ audituotas konsoliduotas grynasis pelnas per 2018 metus siekė 3,17 mln. eurų ir buvo 11,4 proc. mažesnis nei 2017 metais. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė praėjusių metų pabaigoje sudarė 35,3 mln. eurų. Nuosavo kapitalo vertė akcijai buvo 2,69 euro ir per metus išaugo 9,7 proc. (įvertinus ir išmokėtus dividendus). „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotos grynosios nuomos pajamos (angl. net operating income) iš nuosavų objektų 2018 m. sudarė 3 mln. eurų arba 13 proc. daugiau nei 2017 metais.
 
Nuo 2016 m. gruodžio 22 dienos „INVL Baltic Real Estate“ veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Grįžti į naujienų sąrašą