„INVL Baltic Real Estate“ už 2018 metus išmokės 1,71 mln. eurų dividendų

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams už 2018 metus išmokės 0,13 euro akcijai dividendus, o bendra dividendams skiriama suma sieks 1,71 mln. eurų. Toks sprendimas priimtas šiandien, balandžio 26 dieną, vykusio bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo metu.
 
Dividendai bus išmokėti per mėnesį nuo akcininkų sprendimo, teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai šių metų gegužės 13 dienos pabaigoje. Dividendų pajamingumas, vertinant balandžio 25 dienos bendrovės akcijos kaina „Nasdaq Vilnius“ biržoje, siekia 5,3 proc.
 
Akcininkų susirinkimo metu taip pat patvirtinti „INVL Baltic Real Estate“ 2018 m. uždirbto pelno paskirstymas, bendrovės 2018 metų audituota finansinė ataskaita, atnaujinta depozitoriumo paslaugų sutartis, atnaujinti bendrovės įstatai ir galimybė bendrovei supirkti savo akcijas.
 
Galimybė bendrovei supirkti savo akcijas patvirtinta atsižvelgiant į šių metų vasario 1 dieną įsigaliojusią Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo redakciją. Remiantis akcininkų susirinkimo sprendimu, maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius gali būti ne didesnis nei dešimtadalis bendrovės įstatinio kapitalo arba 1,315 mln. akcijų.
 
Akcijų supirkimas galimas per pusantrų metų nuo sprendimo priėmimo dienos, maksimali įsigijimo kaina prilygtų paskutinei paskelbtai „INVL Baltic Real Estate“ grynųjų aktyvų vertei vienai akcijai, minimali – 1 eurui. Bendrovė akcijų supirkimo galimybe galėtų pasinaudoti jos valdymo įmonei priėmus atitinkamą sprendimą.
 
Taip pat numatyta, kad „INVL Baltic Real Estate“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdymo įmonės sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
 
Akcininkų susirinkimas patvirtino ir atnaujintus „INVL Baltic Real Estate“ įstatus. Jie parengti remiantis Akcinių bendrovių ir Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymų nauja redakcija ir įsigalios po to, kai akcininkų susirinkimo metu patvirtintiems įstatams pritars Lietuvos bankas, ir jie bus įregistruoti Registrų centre.
 
„INVL Baltic Real Estate“ audituotas konsoliduotas grynasis pelnas per 2018 metus siekė 3,17 mln. eurų ir buvo 11,4 proc. mažesnis nei 2017 metais. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė praėjusių metų pabaigoje sudarė 35,3 mln. eurų. Nuosavo kapitalo vertė akcijai buvo 2,69 euro ir per metus išaugo 9,7 proc. (įvertinus ir išmokėtus dividendus). „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotos grynosios nuomos pajamos (angl. net operating income) iš nuosavų objektų 2018 m. sudarė 3 mln. eurų arba 13 proc. daugiau nei 2017 metais.
 
Nuo 2016 m. gruodžio 22 dienos „INVL Baltic Real Estate“ veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Grįžti į naujienų sąrašą