Įregistruota nauja „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakcija

2019 m. birželio 5 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) įstatų redakcija.

Šis Bendrovės įstatų projektas akcininkų buvo patvirtintas 2019 m. balandžio 26 d. vykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime. „INVL Baltic Real Estate“ informuoja, kad įstatų keitimui buvo gautas Lietuvos banko Priežiūros tarnybos leidimas.

Įstatai buvo keičiami siekiant atitikti Bendrovės veiklą reguliuojančių teisės aktų - Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymų - aktualias nuostatas.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
         Vytautas Bakšinskas
         El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com


INVL Baltic Real Estate_istatai_2019-06-05.pdf 


Grįžti į naujienų sąrašą