Dėl „INVL Baltic Real Estate” skolinto kapitalo lygio

UTIB „INVL Baltic Real Estate” (toliau gali būti vadinama Bendrove) informuoja, kad 2020 m. kovo 6 d. Bendrovei perleidus IBC verslo centrą Vilniuje, Bendrovė laikinai neatitinka „INVL Baltic Real Estate“ įstatuose numatyto didžiausio galimo skolinto kapitalo lygio.

Sandorio vertė – 33 mln. eurų, iš kurių 5,7 mln. eurų skirta paskolų mažinimui.

Įstatuose numatyta, kad Bendrovės vardu gali būti skolinamasi iki 50 proc. jai priklausančio nekilnojamojo turto vertės. Šiuo metu galiojantis Kolektyvinio investavimo subjekto įstatymas leidžia, kad nekilnojamojo turto fondų paskolų ir nekilnojamojo turto vertės santykis siektų iki 80 proc.

Naudojant 2019 metų gruodžio 31 d. preliminarius duomenis, šio pranešimo paskelbimo metu „INVL Baltic Real Estate“ paskolų ir nuosavo kapitalo santykis siekia apie 56 proc.

Bendrovė informuoja, kad minėtas santykis pažeistas, nes po IBC verslo centro pardavimo sumažėjo „INVL Baltic Real Estate“ valdomas nekilnojamasis turtas, tačiau jį pakeitė daug likvidesnis turtas - pinigai.

Bendrovės valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“ imasi priemonių ir rengia veiksmų planą, kurį įgyvendinus būtų pašalintas šis Bendrovės paskolų ir nuosavo kapitalo santykio neatitikimas.

Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovės akcininkų interesai ir teisės nėra pažeistos, nes investuotojų rizika, mažesnio likvidumo nekilnojamąjį turtą pakeitus aukštesnio likvidumo turtu (pinigais), sumažėjo.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com

Grįžti į naujienų sąrašą