Dėl INVL Baltic Real Estate steigimo dokumentų pakeitimo, akcijų išpirkimo bei dividendų skyrimo už 2019 metus ir komentaro dėl koronaviruso situacijos įtakos Bendrovės veiklai

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate" (toliau – „INVL Baltic Real Estate" arba Bendrovė) Investicinis komitetas, veikdamas Bendrovės Valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management" vardu, priėmė sprendimą siūlyti 2020 m. balandžio 9 d. vyksiančiam visuotiniam eiliniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 1,55 EUR dividendų akcijai skyrimui už 2019 metus (bendra dividendams skiriama suma už 2019 m. sudarys 20,383 mln. EUR). Taip pat Bendrovės Investicinis komitetas siūlo Bendrovės akcininkams eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu pritarti Dividendų mokėjimo politikos keitimui, keičiant 2017 m. gruodžio 29 d. patvirtintos Dividendų mokėjimo politikos nuostatas, skiriant 0,09 EUR dividendų akcijai.

Bendrovė pažymi, kad Bendrovės Investicinis komitetas, veikdamas Bendrovės Valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management" vardu, priėmė sprendimą siūlyti 2020 m. balandžio 9 d. vyksiančiam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti Bendrovės įstatų pakeitimams bei patvirtinti naują įstatų redakcijos projektą ir pakeisti depozitoriumo paslaugų teikėją. Įstatai būtų pakeisti gavus Lietuvos banko pritarimą įstatų pakeitimams.
Taip pat, atsižvelgiant į siekį tobulinti bendrovės veiklą ir optimizuoti bendrovės veiklos sąnaudas, akcininkų susirinkimui teikiamas klausimas dėl Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėjo iš AB SEB bankas keitimo į AB Šiaulių bankas bei naujos depozitoriumo paslaugų sutarties projekto tvirtinimo. Depozitoriumo paslaugų teikėjas būtų pakeistas tik gavus Lietuvos banko pritarimą depozitoriumo paslaugos teikėjo pakeitimui bei naujam depozitoriumo paslaugų sutarties projektui.
Bendrovė siekdama užtikrinti atitikimą teisės aktų reikalavimams, inicijuoja akcijų išpirkimą, kuris būtų vykdomas tik bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimus iš esmės pakeisti bendrovės steigimo dokumentus ir depozitoriumo paslaugų teikėją.
Šie visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai (iš esmės pakeisti Bendrovės steigimo dokumentus ir (arba) depozitoriumo paslaugų teikėją) taip pat nebus vykdomi jeigu atliekant esminius bendrovės steigimo dokumentų ir depozitoriumo paslaugų teikėjo pakeitimus bus pareikalauti išpirkti daugiau akcijų, negu Valdymo įmonės nustatytas maksimalus skaičius (jeigu toks skaičius bus nustatytas).

Kartu Bendrovė pateikia komentarą dėl vykdomos veiklos ir verslo aplinkos, esant koronaviruso (COVID–19) aplinkybėms:

 „INVL Baltic Real Estate” vadovybės nuomone, Bendrovės veikla nebus ženkliai paveikta koronaviruso. Nors virusas gali daryti įtaką pajamų sumažėjimui nuomojamuose objektuose, bet vadovybė nemano, kad pajamų sumažėjimas bus reikšmingas. Be to, Bendrovė akcentuoja turinti pakankamai finansinių resursų vykdyti visus savo įsipareigojimus ir įgyvendinti planuojamus darbus. Pasikeitus aplinkybėms ar esant aiškesniems padariniams Bendrovė įsipareigoja pateikti informaciją atskiru pranešimu.

Bendrovės valdymo įmonė UAB “INVL Asset Management” nenumato jokių Bendrovės valdymo veiklos sutrikimų dėl koronaviruso.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
         Vytautas Bakšinskas
         El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com

Grįžti į naujienų sąrašą