„INVL Baltic Real Estate“ akcininkai pritarė sprendimui išmokėti 20,4 mln. eurų dividendų

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ išmokės 20,4 mln. eurų dividendų. Šis sprendimas priimtas šiandien vykusio bendrovės akcininkų susirinkimo metu. Taip pat nuspręsta padidinti bendrovės maksimalų įsiskolinimo lygį iki 80 proc. nekilnojamojo turto vertės lygio ir pakeisti depozitoriumo paslaugų teikėją į Šiaulių banką, tokiu būdu sumažinant paslaugų mokesčius.

„Mūsų svarbiausias tikslas ir toliau išlieka investuotojams uždirbama grąža, todėl, sėkmingai užbaigę IBC verslo centro pardavimo sandorį, gautas lėšas pasiūlėme išmokėti dividendais. Tikime, kad dabartinėmis koronaviruso pandemijos aplinkybėmis akcininkai galės gautas išmokas panaudoti naujoms investicijoms ar kitoms būtinoms reikmėms“, - sakė „INVL Baltic Real Estate“ investicinio komiteto narys Vytautas Bakšinskas.

Siūlymą išmokėti 1,55 euro dividendus akcijai pateikė „INVL Baltic Real Estate“ valdanti bendrovė „INVL Asset Management“. Galimybė išmokėti tokius dividendus atsirado šių metų kovą bendrovei už 33 mln. eurų pardavus IBC verslo centrą, sandorio vertę apskaičius 2019 m. pabaigos balanse. Dividendai bus išmokėti per mėnesį nuo šio sprendimo, teisę juos gauti turės asmenys, kurie šių metų balandžio 24 d. pabaigoje bus „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai. Pagal 2020 m. balandžio 8 dienos akcijos kainą dividendų pajamingumas sudaro 46,7 proc.

Taip pat susirinkimo metu pritarta sprendimui nuo ateinančių metų siūloma pakoreguoti bendrovės dividendų politiką padidinant dividendus iki maždaug 5 proc. nuo būsimos grynųjų aktyvų vertės, kas sudarytų 0,09 euro akcijai.

V. Bakšinsko teigimu, sprendimas padidinti maksimalų bendrovės įsiskolinimo lygį suteiks galimybę skolintis didesniems projektams. „Ketiname ir toliau išlaikyti nuosaikų skolinimosi lygį, šiuo metu jis siekia apie 56 proc. Depozitoriumo keitimas leis sumažinti paslaugų mokesčius“, - sakė V. Bakšinskas. Pasak jo, sprendimas dėl maksimalaus įsiskolinimo lygio didinimo yra susijęs su įstatų keitimu, tad jis, kaip ir sprendimas dėl depozitoriumo keitimo, įsigalios gavus Lietuvos banko pritarimą. Priėmus šiuos sprendimus, bent vienam iš jų nepritarę ar susirinkime nedalyvavę akcininkai turės galimybę už grynųjų aktyvų vertę parduoti turimas „INVL Baltic Real Estate“ akcijas.

2019 m. pabaigoje bendrovės valdomo turto vertė buvo 71,9 mln. eurų ir per praėjusius metus padidėjo 13,6 mln. eurų (įskaitant 11,5 mln. eurų perkainavimą, taip pat vertinant ir IBC verslo centrą). Skaičiuojama, kad nuo 2016 m. pavasarį pasibaigusio viešo akcijų siūlymo iki 2019 m. pabaigos bendrovė investuotojams uždirbo aukštą beveik 19 proc. vidutinę metinę grąžą.

Audituotais duomenimis, per 2019 m. „INVL Baltic Real Estate“ uždirbo 10,4 mln. eurų grynojo pelno arba 3,3 karto daugiau nei 2018 metais. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė 2019 m. pabaigoje buvo 44 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai siekė 3,35 euro ir, lyginant su 2018 m. pabaiga, padidėjo 29 proc. (įvertinus ir išmokėtus dividendus).

2019 m. pelnui ir grynųjų aktyvų vertei įtakos turėjo ir šių metų kovą užbaigtas IBC verslo centro pardavimo sandoris, kurio metu parduoti objektai „INVL Baltic Real Estate“ balanse 2019 m. pabaigoje pagal apskaitos standartų reikalavimus buvo įvertinti sandorio kaina. Sandorio įtaka „INVL Baltic Real Estate“ pelnui 2019 m. siekė 7,6 mln. eurų, o bendrovės grynųjų aktyvų vertei vienai akcijai – 0,58 euro.

„INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotos grynosios nuomos pajamos (angl. net operating income) per 2019 m. iš nuosavų objektų buvo 2 mln. eurų arba 33 proc. mažesnės nei per 2018 m. – šiam rezultatui reikšmingos įtakos turėjo atnaujintos patalpos, taip pat ir IBC verslo centre, kadangi šios einamųjų remontų išlaidos buvo įvertintos kaip sąnaudos. Bendrovės konsoliduotos pajamos buvo 1,3 proc. didesnės nei per 2018 m. ir siekė 5,9 mln. eurų, iš jų nuosavų objektų konsoliduotos nuomos pajamos atitinkamai padidėjo 2,6 proc. iki 4,6 mln. eurų.

„INVL Baltic Real Estate“ 2019 m. pabaigoje valdė nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų ir komercines patalpas sostinės „Vilniaus vartų“ komplekse, verslo centrą IBC šalia Konstitucijos prospekto bei biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio. Bendrovės valdomo turto plotas 2019 m. pabaigoje buvo 56,9 tūkst. kv. m, o užimtumas siekė nuo 67 iki 100 proc. Šių metų kovą „INVL Baltic Real Estate“ už 33 mln. eurų pardavė Vilniuje esantį 22,7 tūkst. kv. metrų bendro ploto IBC verslo centrą.

Nuo 2016 m. gruodžio 22 dienos „INVL Baltic Real Estate“ veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Grįžti į naujienų sąrašą