Dėl 2020 m. rugsėjo 30 d. SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ sandorio įtakos akcijų išpirkimui

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) atkreipia akcininkų, kurie planuoja dalyvauti arba dalyvauja Bendrovės vykdomame akcijų išpirkime, dėmesį, kad 2020 m. rugsėjo 30 d. įgyvendintas Bendrovei priklausančios dalies verslo centro „Vilniaus vartai“ pardavimo sandoris. Sandoris turėjo teigiamos įtakos Bendrovės grynųjų aktyvų vertei (GAV) ir akcijų kainai, todėl Bendrovės akcininkams rekomenduojama įsivertinti ar akcijų pateikimas išpirkti yra ekonomiškai pagrįstas ir naudingas.

Primename, kad Bendrovės akcininkai, pateikę pavedimą dėl akcijų išpirkimo, gali jį atšaukti iki 2020 m. lapkričio 9 d. 15:30 val.

Papildoma informacija:

2020 m. balandžio 9 d. visuotinio akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“) priėmė sprendimą dėl Bendrovės savų akcijų išpirkimo dėl Bendrovės esminių dokumentų pakeitimo ir atsiradus Bendrovės pareigai išpirkti Bendrovės akcijas iš Susirinkimo sprendimams prieštaraujančių arba Susirinkime nedalyvaujančių arba susilaikiusių nuo balsavimo akcininkų akcijas. 2020 m. birželio 25 d. Bendrovės Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management” patvirtino detalią Bendrovės akcijų išpirkimo tvarką, kuria vadovaujantis vykdomas Bendrovės akcijų išpirkimas. 2020 m. liepos 7 d. prasidėjęs Bendrovės akcijų išpirkimas truks iki 2020 m. lapkričio 9 d. Nuoroda į 2020 m. birželio 25 d. viešai neatskleistos informacijos pranešimą: Skelbiama SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimo tvarka bei išpirkimo pradžios data.

2020 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė paskelbė apie įgyvendintą Bendrovei ir jos dukterinei įmonei UAB „Proprietas“ priklausančio nekilnojamojo turto – verslo centro „Vilniaus vartai“, esančio adresais: Gynėjų g. 14, A. Tumėno g. 4 ir A. Tumėno g. 6, Vilnius, pardavimo sandorį.  Sandorio vertė – 20 mln. eurų. Vertinama, kad jo įtaka „INVL Baltic Real Estate“ pelnui 2020 m. sieks 4,4 mln. eurų, o Bendrovės GAV vienai akcijai – 0,33 EUR. Nuoroda į 2020 m. rugsėjo 30 d. viešai neatskleistos informacijos pranešimą: Įgyvendintas sandoris dėl „INVL Baltic Real Estate” priklausančios verslo centro „Vilniaus vartai“ dalies pardavimo.
 

Priedai:
INVL Baltic Real Estate_akciju ispirkimo taisykles.pdf

Grįžti į naujienų sąrašą