Bus išpirkta 100 431 „INVL Baltic Real Estate“ akcijų už 186 tūkst. eurų

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ baigė 4 mėn. trukusį akcijų išpirkimo procesą,kurio metu Bendrovė išpirks 100 431 Bendrovės akciją iš 6 akcininkų už 186 tūkst. eurų, tai sudaro 0,8 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo. Vienos akcijos išpirkimo kaina – 1,8526 EUR, kuri atitiko 2020 m. balandžio 30 d. GAV.

Su paraiškas pateikusiais akcininkais, kurie atitiko Bendrovės akcijų išpirkimo taisyklių nustatytus reikalavimus, bus atsiskaitoma š. m. lapkričio 11 d.
 
Jei 2020 rugsėjo 30 d. Bendrovės grynųjų aktyvų vertei skaičiuoti būtų naudotas išperkamų akcijų įsipareigojimas, paskaičiuotas pagal faktiškai privalomai išperkamų akcijų kiekį, tai grynųjų aktyvų vertė siektų 28,14 mln. EUR arba 2,1567 EUR akcijai.

Akcijų išpirkimo procesas buvo vykdomas vadovaujantis š. m. balandžio 9 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtu sprendimu pakeisti esmines Bendroves steigimo dokumentų nuostatas ir depozitoriumo paslaugų teikėją. Šiems pokyčiams prieštaravę arba dėl jų nebalsavę Bendrovės akcininkai turėjo teisę pareikalauti Bendrovės išpirkti jų turimas akcijas.

Akcijų išpirkimo procesas vyko nuo 2020 m. liepos 7 d. iki 2020 m. lapkričio 9 d. (imtinai).

„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio. Bendrovės objektų užimtumas šių metų rugsėjo pabaigoje siekė nuo 69 iki 100 proc.

„INVL Baltic Real Estate“ šiuo metu valdomo turto plotas yra 25,8 tūkst. kv. m., vertė – 23,5  mln. eurų.

Nuo savo įsteigimo (2016 m. gruodžio 22 dienos) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas aukščiausių stabilią grąžą uždirbančių nekilnojamojo turto fondų Baltijos šalyse, prieinamas mažmeniniams investuotojams. Fondas veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Grįžti į naujienų sąrašą