„INVL Baltic Real Estate“ gavo leidimą depozitoriumo keitimui

2021 m. sausio 11 d. „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) gavo Lietuvos banko pranešimą, kuriuo informuojama, kad Bendrovei leista pakeisti depozitoriumo paslaugų teikėją.

Sprendimą pakeisti Bendrovės depozitoriumą iš AB SEB banko į AB Šiaulių banką Bendrovės akcininkai priėmė 2020 m. balandžio 9 d. akcininkų susirinkime. Bendrovės depozitoriumas keičiamas, atsižvelgiant į siekį tobulinti Bendrovės veiklą ir mažinti Bendrovės veiklos sąnaudas, susijusias su privalomų depozitoriumo paslaugų įsigijimu.Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El. paštas [email protected]

Grįžti į naujienų sąrašą