Pranešimai apie balsavimo teisių įgijimą ir netekimą (kartu su Bendrovės akcininkų struktūra po balsavimo teisių pasikeitimo)

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Emitentas“) pateikia gautus  pranešimus apie balsavimo teisių įgijimą ir netekimą (pridedama).

Papildoma informacija:

Emitentas skelbia atnaujintą akcininkų, turinčių ar valdančių daugiau nei 5 procentus Emitento įstatinio kapitalo ir (arba) balsų (2021 m. sausio 7 d. duomenimis), sąrašą:

Akcininko vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kodas Nuosavybės teise turimų akcijų skaičius, vnt.
 
Įstatinio kapitalo dalis ir nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc. Netiesiogiai turimi balsai, proc. Balsų dalis iš viso, proc.
UAB „LJB investments“,
kodas 300822575
 
1 380 000 10,49 0 10,49
UAB „LJB property“,
kodas 300822529
 
1 251 695 9,52 0 9,52
Alvydas Banys
 
663 640 5,05 20,011 25,06
Irena Ona Mišeikienė
 
1 308 596 9,95 0 9,95
UAB „DIM investment“,
kodas 301145749
 
1 190 000 9,05 0 9,05
AB „Invalda INVL",
kodas 121304349
 
1 889 123 14,366 18,122 32,49
UAB „Cedus invest“,
kodas 302576631
 
2 060 000 15,665 0 15,67
Ilona Šulnienė

 
664 710 5,05 0 5,05

1Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 16 str. 1 d., laikoma, kad Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB investments“ ir UAB „LJB property“ balsus.

2 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 16 str. 1 d., laikoma, kad AB "Invalda INVL" turi kontroliuojamos UAB Įmonių grupė „Inservis“ ir UAB „Cedus invest“ balsus.Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.ba[email protected]


LJB property_pranesimas apie balsu igijima_2021 01 11.pdf
Invalda_INVL_pranesimas_apie_asmens_netekima_2021 01 11.pdf
LJB investments_pranesimas apie balsu netekima_2021 01 11.pdf
Cedus_pranesimas apie asmens igijima_2021 01 11.pdf
IOMiseikiene_pranesimas apie asmens balsų netekima_2021 01 11.pdf
DIM investments_pranesimas apie asmens balsu igijima_2021 01 11.pdf

Grįžti į naujienų sąrašą