„INVL Baltic Real Estate“ gavo leidimą įstatų keitimui

2021 m. vasario 2 d. „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) gavo Lietuvos banko pranešimą, kuriuo informuojama, kad Bendrovei leista pakeisti Bendrovės įstatus.

2020 m. gruodžio 31 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota Bendrovės nauja įstatų redakcija. Ji buvo patvirtinta 2020 m. balandžio 9 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime. Įstatų pakeitimai atlikti siekiant padidinti didžiausio Bendrovės veikloje leistino skolinto kapitalo lygio ribą iki nustatytos LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme.Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El. paštas [email protected]
INVL Baltic Real Estate_įstatai.pdf

Grįžti į naujienų sąrašą