Pranešimas apie balsavimo teisių netekimą (kartu su Bendrovės akcininkų struktūra po balsavimo teisių pasikeitimo)

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Emitentas“) pateikia gautą UAB „DIM investment“ pranešimą apie balsavimo teisių netekimą (pridedama). Pranešimas teikiamas esant asmens balsų turėjimo pobūdžio pasikeitimui: UAB „DIM investment“ peržengė mažėjimo tvarka valdomų Emitento akcijų suteikiamų balsų 5 proc. ribą, pateikęs prašymą išpirkti visas jo turimas akcijas.

Papildoma informacija:

Emitentas skelbia atnaujintą akcininkų, turinčių ar valdančių daugiau nei 5 procentus Emitento įstatinio kapitalo ir (arba) balsų (2021 m. vasario 24 d. duomenimis), sąrašą:

Akcininko vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kodas Nuosavybės teise turimų akcijų skaičius, vnt.
 
Įstatinio kapitalo dalis ir nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc. Netiesiogiai turimi balsai, proc. Balsų dalis iš viso, proc.
UAB „LJB investments“,
kodas 300822575 
1 380 000 10,49 0 10,49
UAB „LJB property“,
kodas 300822529 
1 251 695 9,52 0 9,52
Alvydas Banys 
663 640 5,05 20,011 25,06
Irena Ona Mišeikienė 
1 308 596 9,95 0 9,95
Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė "INVL Baltic Real Estate",
kodas 152105644
1 290 566 9,81 0 9,81
AB „Invalda INVL",
kodas 121304349 
1 889 123 14,366 18,122 32,49
UAB „Cedus invest“,
kodas 302576631 
2 060 000 15,665 0 15,67
Ilona Šulnienė 
664 710 5,05 0 5,05

1Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 16 str. 1 d., laikoma, kad Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB investments“ ir UAB „LJB property“ balsus.

2 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 16 str. 1 d., laikoma, kad AB "Invalda INVL" turi kontroliuojamos UAB Įmonių grupė „Inservis“ ir UAB „Cedus invest“ balsus.Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas [email protected]

BREDIM investments_pranesimas apie netekima_2021 02 25.pdf

Grįžti į naujienų sąrašą