„INVL Baltic Real Estate“ gavo leidimą įstatų keitimui

2021 m. balandžio 27 d. „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) gavo Lietuvos banko pranešimą, kuriuo informuojama, kad Bendrovei leista pakeisti Bendrovės įstatus.

2021 m. balandžio 6 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja  Bendrovės įstatų redakcija. Ji buvo patvirtinta 2021 m. sausio 14 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime. Įstatų pakeitimai atlikti atsižvelgiant į siekį (i) nustatyti teisę Bendrovei įsigyti savų akcijų, siekiant sumažinti jų kainos ir Bendrovės grynųjų aktyvų vertės skirtumą, susidarantį (ar galintį susidaryti) prekybos vietoje, kurioje prekiaujama Bendrovės akcijomis bei, bei į siekį, kad (ii) Bendrovės mokamo sėkmės mokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo taisyklės atitiktų gerąją tarptautinę praktiką.Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El. paštas [email protected]
INVL Baltic Real Estate_įstatai_įregistruota 2021-04-06.pdf

Grįžti į naujienų sąrašą