„INVL Baltic Real Estate“ 2020 m. audituota metinė informacija

Skelbiame  „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) 2020 m. audituotą metinę informaciją kartu su atsakingų asmenų patvirtinimu ir atlygio ataskaita bei Bendrovės audito komiteto ataskaitą už 2020 m.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas 
Vytautas Bakšinskas
El.paštas [email protected]Audito komiteto ataskaita.pdf
Metinė informacija.pdf

Grįžti į naujienų sąrašą