Stebėtojų taryba

Stebėtojų taryba yra kolegialus „INVL Baltic Real Estate“ veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų taryba užtikrina „INVL Baltic Real Estate“ ir jos akcininkų interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams ir objektyvią bei nešališką „INVL Baltic Real Estate“ veiklos priežiūrą. Stebėtojų tarybą 4 metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

Raimondas Rajeckas

Stebėtojų tarybos narys

Kadencijos laikotarpis:

2021 m. – 2025 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

2001 m. Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, apskaitos ir audito magistro laipsnis
1999 m. Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, verslo administravimo ir vadybos bakalauro laipsnis

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

Raimondas Rajeckas yra Bendrovės akcininko AB „Invalda INVL“, kuri turi daugiau nei 5 procentus Bendrovės įstatinio kapitalo ir (arba) balsų, darbuotojas;

Raimondas Rajeckas užima vadovaujamas pareigas AB „Invalda INVL“ kontroliuojamose įmonėse:
UAB Įmonių grupė „Inservis“ – valdybos narys
MD PARTNERS UAB – direktorius
UAB „Invalda INVL Investments“ - direktorius
UAB „Cedus“ – direktorius
UAB „Cedus Invest“ – direktorius
UAB „Regenus“ – direktorius
UAB „Consult Invalda“ – direktorius
UAB „RPNG“ – direktorius
UAB „MGK invest“ – direktorius
UAB „MBGK“ – direktorius
UAB „Aktyvo“ – direktorius
UAB „Aktyvus valdymas“ – direktorius
VšĮ „Iniciatyvos fondas“ – direktorius

Audrius Matikiūnas

Stebėtojų tarybos narys

Kadencijos laikotarpis:

2021 m. – 2025 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

2010 m. Mykolo Romerio universitetas, teisės magistras
2008 m. Mykolo Romerio universitetas, teisės bakalauras

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

Nuo 2021 m. UAB „INVL Asset Management“ – Alternatyvių investicijų atrankos komandos vadovas
Nuo 2018 m. UAB "Mundus", turto valdymo bendrovė – valdybos narys
Nuo 2016 m. UAB „INVL Asset Management“ – Privataus kapitalo teisės ir produktų valdymo komandos vadovas
2012 – 2016 m. AB SEB bankas – atitikties pareigūnas
2010 – 2012 m. AB bankas Finasta – teisininkas
2007 – 2010 m. AB SEB bankas – teisininkas

Eglė Surplienė

Nepriklausima stebėtojų tarybos narė

Kadencijos laikotarpis:

2021 m. – 2025 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

Vilniaus Universitetas, Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultetas, Ekonominės kibernetikos specialybė, Ekonomisto – matematiko diplomas (prilyginamas Magistro laipsniui).
2009 m. – Award in Financial Planing (CII organizuota programa ir egzaminas) sertifikatas
2005 m. – OMX Vilnius prekybininko sertifikatas
1996 m. – Generalinė Finansų maklerio licencija

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Atelier Investment Management“ (kodas 303335430, Žemaitijos g. 8-20, Vilnius) – valdybos pirmininkė
UAB FPĮ „Gerovės valdymas“ (kodas 302445450, Gedimino pr. 20-27, Vilnius) – direktorė, gerovės valdytoja
KŪB “Gerovės partneriai” (kodas 304746185, Gedimino pr. 20, Vilnius) – tikrasis narys
UAB „DIM investment” (kodas301145749, Pasakų g. 5, Vilnius) – direktorė

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.