Valdymo įmonės vadovas ir valdyba

Informacija apie bendrovės UAB „INVL Asset Management” vadovą ir valdybos narius:

Laura Križinauskienė

Generalinė direktorė

laura.​krizinauskiene@​invl.com

Laura Križinauskienė 2004-2012 metais dirbo „Finastos“ grupėje, vėliau užėmė generalinės direktorės ir valdybos narės pareigas Energijos išteklių biržoje „Baltpool“, o nuo 2016 metų gegužės buvo Globalios funkcijos vadovė „Danske Bank“ paslaugų centre, kur vadovavo komandoms Lietuvoje ir Danijoje.

Darius Šulnis

Darius Šulnis

Valdybos pirmininkas

darius.​sulnis@​invl.com

Kadencijos laikotarpis:

2019 m. – 2023 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

Duke universitetas JAV, verslo administravimo magistras (Global Executive MBA). Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, apskaitos ir audito magistro laipsnis.
Finansų maklerio licencija (generalinė) Nr. A109.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

AB „Invalda INVL“ – valdybos narys, prezidentas
UAB „Litagra“ – valdybos narys
AB „INVL Baltic Farmland” – valdybos narys
Šiaulių bankas – Stebėtojų tarybos narys
UAB „INVL Asset Management“ valdomo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ - investicinio komiteto narys 

Darius Šulnis turi daugiau kaip 20 metų patirties kuriant ir valdant savo srityse pirmaujančius verslus, įgyvendinant jungimosi ir įsigijimo bei pardavimo sandorius, pritraukiant investicijas ir bendradarbiaujant su strateginiais ir finansiniais investuotojais. Darius Šulnis yra aštuonerius metus vadovavęs finansų maklerio įmonei „Finasta“, ketverius – nekilnojamojo turto bendrovei „Inreal valdymas“. Jis turi patirties Lietuvos, Lenkijos bei Latvijos ir Ukrainos įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų veiklose.

Nerijus Drobavičius

Nerijus Drobavičius

Valdybos narys, privataus kapitalo partneris

nerijus.​drobavicius@​invl.com

Kadencijos laikotarpis:

2019 m. – 2023 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

Vytauto Didžiojo universitetas, bankininkystės ir finansų magistro laipsnis.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UTIB „INVL Technology“ – investicinio komiteto narys
UAB „Jurita” – valdybos pirmininkas
UAB Įmonių grupė„Inservis” – valdybos pirmininkas
UAB „Inservis” – valdybos pirmininkas
UAB „BSGF Sanus"  – direktorius
UAB „InMedica“ – valdybos pirmininkas
UAB „INVL Asset Management“ valdomo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ - investicinio komiteto narys

Nerijus Drobavičius turi 16 metų patirties finansų analizės ir valdymo srityje, sukauptos skirtingo profilio įmonėse (konsultacijų, finansų, gamybinėse) ir apimančios įmonių auditą, verslo vertinimą, procesų diegimą, darbo organizavimą ir kitas veiklos sritis.

Vytautas Plunksnis

Valdybos narys, privataus kapitalo padalinio vadovas

vytautas.​plunksnis@​invl.com

Kadencijos laikotarpis:

2019 m. – 2023 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

Kauno technologijos universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis.
Finansų maklerio licencija (generalinė) Nr. G091.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UTIB „INVL Technology“ – investicinio komiteto narys
Norway Registers Development AS (Norvegija) – valdybos narys
UAB „NRD Systems” – valdybos narys
UAB NRD CS – valdybos narys
NRD Companies AS (Norvegija) – valdybos narys
UAB „Algoritmų sistemos“ – valdybos pirmininkas
Investuotojų asociacija – valdybos pirmininkas
BC Moldova-Agroindbank (MAIB) – Stebėtojų tarybos pirmininkas
UAB „Montuotojas" – valdybos narys
UAB „INVL Asset Management“ valdomo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ - investicinio komiteto narys
AS „Eco Baltia“ – Stebėtojų tarybos pirmininkas
AS „PET Baltija“ – Stebėtojų tarybos pirmininkas
UAB „BSGF Salvus“– Konsultantas
 

Vytautas Plunksnis turi sukaupęs daugiau kaip 15 metų patirtį Baltijos privataus kapitalo ir kapitalo rinkose – į akcijas Vidurio ir Rytų Europoje investuojančių investicinių bei pensijų fondų valdymo patirties bei patirties įmonių įsigijimo, sandorių įgyvendinimo bei įmonių veiklos kontrolės ir plėtros strategijų kūrime.

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.