Akcijų išpirkimas 2021

Skelbiama apie „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimo pabaigą

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja apie akcijų išpirkimo proceso, kuris buvo vykdomas pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir truko nuo 2021 m. sausio 25 d. iki 2021 m. kovo 25 d. (imtinai), pabaigą. Plačiau: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=1000516&messageId=1253018 
 

Bendrovės vienos akcijos išpirkimo kaina buvo – 2,2103 EUR, kuri atitiko 2020 m. lapkričio 30 d.  GAV.  

Bendrovės akcijos buvo išperkamos ir su paraiškas pateikusiais akcininkais, kurie atitiko Bendrovės akcijų išpirkimo taisyklių nustatytus reikalavimus, atsiskaitoma 4 etapais:

Pirmasis Bendrovės akcijų išpirkimo proceso etapas truko iki 2021 m. vasario 8 d. (imtinai). Šio etapo metu 1 Bendrovės akcininkas pateikė paraišką išpirkti Bendrovės akcijas. Bendrovė išpirko šio akcininko 13 vnt. akcijų už 28,73 EUR. Už jas buvo atsiskaityta 2021 m. vasario 10 d.

Antrasis Bendrovės akcijų išpirkimo proceso etapas truko iki 2021 m. vasario 22 d. (imtinai). Šio etapo metu 3 Bendrovės akcininkai pateikė paraiškas išpirkti Bendrovės akcijas. Bendrovė išpirko šių akcininkų 1 190 122 vnt. akcijų (9,05 proc. visų Bendrovės išleistų akcijų) už 2 630 526,66 EUR. Už jas buvo atsiskaityta 2021 m. vasario 24 d.

Trečiasis Bendrovės akcijų išpirkimo proceso etapas truko iki 2021 m. kovo 8 d. (imtinai). Šio etapo metu 3 Bendrovės akcininkai pateikė paraiškas išpirkti Bendrovės akcijas. Bendrovė išpirko šių akcininkų 10 020 vnt. akcijų (0,076 proc. visų Bendrovės išleistų akcijų) už 22 147,21 EUR. Už jas buvo atsiskaityta 2021 m. kovo 10 d.

Ketvirtasis Bendrovės akcijų išpirkimo proceso etapas truko iki 2021 m. kovo 25 d. (imtinai). Šio etapo metu 4 Bendrovės akcininkai pateikė paraiškas išpirkti 3 788 000 vnt. akcijų (28,81 proc. visų Bendrovės išleistų akcijų) už 8 372 616,40 EUR. Už jas bus atsiskaityta 2021 m. kovo 29 d.

Akcijų išpirkimo procesas buvo vykdomas vadovaujantis 2021 m. sausio 14 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu pakeisti esmines Bendroves steigimo dokumentų nuostatas. Šiems pokyčiams prieštaravę arba dėl jų nebalsavę Bendrovės akcininkai turi teisę pareikalauti Bendrovės išpirkti jų turimas akcijas.

Papildoma informacija:

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ baigė 2 mėn. trukusį akcijų išpirkimo procesą, kurio metu 11 akcininkų pateikė išpirkimui 4 988 155 vnt. bendrovės akcijų už 11 mln. eurų, tai sudaro 37,93 proc. visų bendrovės išleistų akcijų. Galutinis akcijų išpirkimas ir atsiskaitymas už jas įvyks š. m. kovo 29 d.

Vienos akcijos išpirkimo kaina – 2,2103 EUR, kuri atitiko 2020 m. lapkričio 30 d. GAV.

„Dalies nuosavų akcijų išpirkimas leis įmonei sumažinti perteklinį nuosavą kapitalą ir tuo pačiu sukurti didesnę grąžą akcininkų nuosavybei. Siekiame, kad įmonė turėtų tinkamą kapitalo struktūrą ir būtų efektyvi – tai yra svarbu kuriant vertę investuotojams. Taip pat, esame pasiruošę investuoti į nestandartinius, kūrybiškus sprendimus, kurie padėtų uždirbti didelę grąžą investuotojams ir plėsti nekilnojamo turto valdymo verslą bei pagal poreikį pritraukti naują kapitalą“ – sako „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.

Bendrovės akcijos buvo išperkamos ir su paraiškas pateikusiais akcininkais, kurie atitiko bendrovės akcijų išpirkimo taisyklių nustatytus reikalavimus, atsiskaitoma 4 etapais:

  • Pirmasis etapas truko iki 2021 m. vasario 8 d. (imtinai). Šio etapo metu bendrovė išpirko vieno akcininko 13 vnt. akcijų už 28,73 eurus ir už jas atsiskaityta 2021 m. vasario 10 d.
  • Antrasis etapas truko iki 2021 m. vasario 22 d. (imtinai). Šio etapo metu bendrovė išpirko 3 akcininkų 1 190 122 vnt. akcijų (9,05 proc. visų bendrovės išleistų akcijų) už 2,6 mln. eurų ir už jas atsiskaityta 2021 m. vasario 24 d.
  • Trečiasis etapas truko iki 2021 m. kovo 8 d. (imtinai). Šio etapo metu bendrovė išpirko dar 3 akcininkų 10 020 vnt. akcijų (0,076 proc. visų bendrovės išleistų akcijų) už 22 tūkst. eurų ir už jas atsiskaityta 2021 m. kovo 10 d.
  • Ketvirtasis etapas truko iki 2021 m. kovo 25 d. (imtinai). Šio etapo metu 4 bendrovės akcininkai pateikė paraiškas išpirkti 3 788 000 vnt. akcijų (28,81 proc. visų bendrovės išleistų akcijų) už 8,4 mln. eurų. Už jas bus atsiskaityta 2021 m. kovo 29 d.

Akcijų išpirkimo procesas buvo vykdomas vadovaujantis š. m. sausio 14 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtu sprendimu pakeisti esmines bendroves steigimo dokumentų nuostatas. Šiems pokyčiams prieštaravę arba dėl jų nebalsavę bendrovės akcininkai turėjo teisę pareikalauti bendrovės išpirkti jų turimas akcijas.
Akcijų išpirkimo procesas vyko nuo 2021 m. sausio 25 d. iki 2021 m. kovo 25 d. (imtinai).

Po 2021 m. kovo 29 d. bendrovei iš viso priklausys 5 088 586 vnt. savų akcijų ir tai sudarys 38,7 proc. visų bendrovės išleistų akcijų. Šios akcijos nesuteikia turtinių ir neturtinių teisių, pvz. teisės gauti pelno dalį, nėra įtraukiamos skaičiuojant bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, todėl efektyvi akcininkų dalis bendrovėje turi būti vertinama neįskaitant nuosavų akcijų.

Vertinant, jog perleisti dideli akcijų kiekiai, po atsiskaitymo tikimasi sulaukti pranešimų apie balsavimo teisių paketo netekimą ir šią informaciją paskelbti viešai „Nasdaq Vilnius“ internetiniame puslapyje kartu su visa akcininkų struktūra po išpirkimų.

„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio. Bendrovės objektų užimtumas metų pabaigoje siekė nuo 72 iki 100 proc.

„INVL Baltic Real Estate“ šiuo metu valdomo turto plotas yra 26 tūkst. kv. m., vertė – 24,13  mln. eurų.

Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 dienos) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas aukščiausių stabilią grąžą uždirbančių nekilnojamojo turto fondų Baltijos šalyse, prieinamas mažmeniniams investuotojams. Fondas veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.


 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com

INVL BRE akcijų išpirkimo taisyklės 2021.pdf

 

 

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą bei kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.