INVL Logo

INVL Baltic Real Estate: Dėl AB „Invalda LT“ atskyrimo dokumentuose pateiktos informacijos laikymo AB „INVL Baltic Real Estate“ prospektui lygiaverte informacija

Informuojame, kad Lietuvos banko Priežiūros tarnyba 2014 m. gegužės 20 d. priėmė sprendimą AB „Invalda LT“ atskyrimo sąlygose, kituose susijusiuose dokumentuose ir su AB „INVL Baltic Real Estate“ susijusiame informaciniame nuorodų sąraše bei rizikos veiksnių aprašyme pateiktą informaciją laikyti lygiaverte AB „INVL Baltic Real Estate“ prospekte privalomai atskleisti informacijai.

AB „INVL Baltic Real Estate“ valdyba priėmė sprendimą pateikti AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržai paraišką dėl bendrovės akcijų įtraukimo į Papildomąjį prekybos sąrašą nuo 2014 m. birželio 4 d.

Priedai:
1. AB „Invalda LT“ atskyrimo sąlygos su priedais
2. 2011 m. konsoliduotosios ir bendrovės finansinės ataskaitos
3. 2011 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.
4. 2012 m. konsoliduotosios ir bendrovės  finansinės ataskaitos.
5. 2012 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.
6. 2013 m. konsoliduotosios ir bendrovės finansinės ataskaitos.
7. 2013 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.
8. AB „Invalda LT“ 2014 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai.
9. AB „INVL Baltic Real Estate“ 2014 m. balandžio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai.
10. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimas
11. Informacinis nuorodų dokumentas
12. Rizikos veiksnių sąrašas.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorius
Darius Šulnis
Tel. (8 5) 279 0601
El.paštas Darius@InvaldaLT.com