INVL Logo

Audituoti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2018 m. grupės rezultatai

2018 metų SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės audituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 3,17 mln. eurų, o pajamos – 5,82 mln. eurų (2017 metų konsoliduotas grynasis pelnas buvo 3,58 mln. eurų, pajamos – 6,20 mln. eurų).

Pačios SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2018 m. audituotas  grynasis pelnas siekia 3,37 mln. eurų, o 2017 metų siekė 3,78 mln. eurų.

Papildoma informacija:

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams už 2018 metus siūloma išmokėti 0,13 euro akcijai dividendus. Bendra dividendams skiriama suma siektų 1,71 mln. eurų. Tokį pasiūlymą artimiausiame bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime pateiks „INVL Baltic Real Estate“ investicinis komitetas. Tokiu atveju dividendų pajamingumas, vertinant šios dienos bendrovės akcijos kaina „Nasdaq Vilnius“ biržoje, siektų 5,1 proc.

Taip pat bendrovė paskelbė audituotus 2018 metų veiklos rezultatus. Remiantis jais, „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas grynasis pelnas per 2018 metus siekė 3,17 mln. eurų ir buvo 11,4 proc. mažesnis nei 2017 metais. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė praėjusių metų pabaigoje sudarė 35,3 mln. eurų. Nuosavo kapitalo vertė akcijai buvo 2,69 euro ir per metus išaugo 9,7 proc. (įvertinus ir per 2018 m. išmokėtus dividendus).

Bendrovės konsoliduotos grynosios nuomos pajamos (angl. net operating income) iš nuosavų objektų 2018 metais sudarė 3 mln. eurų arba 13 proc. daugiau nei 2017 metais. Bendrovės konsoliduotos pajamos pernai siekė 5,8 mln. eurų arba 6,1 proc. mažiau nei 2017 metais, iš jų nuosavų objektų konsoliduotos nuomos pajamos padidėjo 13,5 proc. iki 4,5 mln. eurų.

„Pasiekti rezultatai rodo tolimesnį bendrovės valdomo turto vertės augimą, todėl už praėjusius metus siūlome išmokėti dividendų politikoje numatytus dividendus“, – sakė „INVL Baltic Real Estate“ investicinio komiteto narys ir bendrovės valdymo įmonės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas. Jo teigimu, dividendai bus išmokėti per mėnesį nuo tada, kai šiam sprendimui  pritars bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Apie jo sušaukimą planuojama pranešti šių metų balandžio pradžioje.

„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų ir komercines patalpas sostinės „Vilniaus vartų“ komplekse, verslo centrą „IBC“ šalia Konstitucijos prospekto bei biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio. Bendrovės objektų užimtumas 2018 m. pabaigoje siekė nuo 67 iki 98 proc.

2018 m. gruodžio 31 dienos duomenimis, „INVL Baltic Real Estate“ valdomo turto plotas buvo 56,9 tūkst. kv. m, vertė – 58,3 mln. eurų. Net 80 proc. „INVL Baltic Real Estate“ valdomų objektų pagal turto vertę yra centrinėje Vilniaus miesto dalyje.

Nuo 2016 m. gruodžio 22 dienos „INVL Baltic Real Estate“ veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
         Vytautas Bakšinskas
         El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com


INVL Baltic Real Estate_pagrindiniu duomenu santrauka_2018 metai.pdf 
INVL Baltic Real Estate_atsakingu asmenu patvirtinimas_2018 metai.pdf 
INVL Baltic Real Estate_metine audituota informacija_2018 metai.pdf