INVL Logo

Audituoti SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2019 m. grupės rezultatai

2019 metų SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės audituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 10,40 mln. eurų, o pajamos – 5,90 mln. eurų (2018 metų konsoliduotas grynasis pelnas buvo 3,17 mln. eurų, pajamos – 5,82 mln. eurų).

Pačios SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2019 m. audituotas  grynasis pelnas siekia 10,63 mln. eurų, o 2018 metų siekė 3,37 mln. eurų.

Papildoma informacija:

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“, neseniai už 33 mln. eurų pardavusi IBC verslo centrą, akcininkams planuoja išmokėti 20,4 mln. eurų dividendų. Siūlymą išmokėti 1,55 euro dividendus akcijai balandžio 9 dieną vyksiančiam akcininkų susirinkimui pateikė „INVL Baltic Real Estate“  valdanti bendrovė „INVL Asset Management“. Pagal 2020 m. kovo 17 dienos akcijos kainą dividendų pajamingumas sudaro 55 proc.

„Pagrindinis mūsų tikslas – investuotojams uždirbama grąža, o ne valdomo turto dydis, todėl po sėkmingo sandorio gautas lėšas siūlome išmokėti dividendais. Manome, kad esamomis koronaviruso pandemijos aplinkybėmis perteklinių lėšų neužšaldymas ir išmokėjimas akcininkams yra pozityvi žinia, leisianti jiems gautus resursus panaudoti naujoms investicijoms ar kitoms būtinoms reikmėms“, – sakė „INVL Baltic Real Estate“ investicinio komiteto narys Vytautas Bakšinskas.

Pasak jo, nuo ateinančių metų siūloma pakoreguoti bendrovės dividendų politiką padidinant dividendus iki maždaug 5 proc. nuo būsimos grynųjų aktyvų vertės, kas sudarytų 0,09 euro akcijai.

Audituotais duomenimis, per 2019 metus „INVL Baltic Real Estate“ uždirbo 10,4 mln. eurų grynojo pelno arba 3,3 karto daugiau nei 2018 metais. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė 2019 metų pabaigoje buvo 44 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai siekė 3,35 euro ir, lyginant su 2018 m. pabaiga, padidėjo 29 proc. (įvertinus ir išmokėtus dividendus).

2019 metų pelnui ir grynųjų aktyvų vertei įtakos turėjo ir šių metų kovą užbaigtas IBC verslo centro pardavimo sandoris, kurio metu parduoti objektai „INVL Baltic Real Estate“ balanse 2019 m. pabaigoje pagal apskaitos standartų reikalavimus buvo įvertinti sandorio kaina. Sandorio įtaka „INVL Baltic Real Estate“ pelnui 2019 m. siekė 7,6 mln. eurų, o bendrovės grynųjų aktyvų vertei vienai akcijai – 0,58 euro.

„INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotos grynosios nuomos pajamos (angl. net operating income) per 2019 m. iš nuosavų objektų buvo 2 mln. eurų arba 33 proc. mažesnės nei per 2018 m. – šiam rezultatui reikšmingos įtakos turėjo atnaujintos patalpos, taip pat ir IBC verslo centre, kadangi šios einamųjų remontų išlaidos buvo įvertintos kaip sąnaudos. Bendrovės konsoliduotos pajamos buvo 1,3 proc. didesnės nei per 2018 m. ir siekė 5,9 mln. eurų, iš jų nuosavų objektų konsoliduotos nuomos pajamos atitinkamai padidėjo 2,6 proc. iki 4,6 mln. eurų.

„Be pasiruošimo IBC pardavimui, kitas mums svarbus įvykis 2019 metais buvo bendradarbystės erdvės „Talent Garden Vilnius“ atidarymas“, – sakė V. Bakšinskas.

Pasak jo, vertinama, kad koronaviruso pandemija bendrovės veiklai bei rodikliams ženklios įtakos neturės. „Šis veiksnys gali sumažinti 2020 metų pajamų srautą nuomojamuose objektuose, bet nemanome, kad įtaka bus reikšminga. Turime pakankamai finansinių resursų vykdyti visus savo įsipareigojimus ir įgyvendinti planuojamus darbus“, – teigė V. Bakšinskas.

2019 m. pabaigoje bendrovės valdomo turto vertė buvo 71,9 mln. eurų ir per praėjusius metus padidėjo 13,6 mln. eurų (įskaitant 11,5 mln. eurų perkainavimą, taip pat vertinant ir IBC verslo centrą). Skaičiuojama, kad nuo 2016 m. pavasarį pasibaigusio viešo akcijų siūlymo iki 2019 m. pabaigos bendrovė investuotojams uždirbo aukštą beveik 19 proc. vidutinę metinę grąžą.

„INVL Baltic Real Estate“ akcininkams siūloma svarstyti galimybę didinti bendrovės maksimalų įsiskolinimo lygį nuo 50 proc. nekilnojamojo turto vertės iki šiuo metu teisės aktų leidžiamo didžiausio 80 proc. lygio bei pakeisti depozitoriumo paslaugų teikėją į Šiaulių banką. „Ketiname ir toliau išlaikyti nuosaikų skolinimosi lygį, nes šiuo metu šis rodiklis siekia apie 56 proc., tačiau norime turėti galimybę skolintis didesniems projektams”, – sakė V. Bakšinskas. Pasak jo, depozitoriumą siūloma keisti dėl mažesnių paslaugų mokesčių.

Priėmus šiuos sprendimus, jiems nepritarę investuotojai turės galimybę už grynųjų aktyvų vertę parduoti turimas „INVL Baltic Real Estate“ akcijas.

Balandžio 9 dieną vyksiančiame akcininkų susirinkime „INVL Baltic Real Estate“ primygtinai kviečia pasinaudoti teise balsuoti iš anksto raštu.

„INVL Baltic Real Estate“ 2019 m. pabaigoje valdė nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų ir komercines patalpas sostinės „Vilniaus vartų“ komplekse, verslo centrą IBC šalia Konstitucijos prospekto bei biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio. Bendrovės valdomo turto plotas 2019 m. pabaigoje buvo 56,9 tūkst. kv. m, o užimtumas siekė nuo 67 iki 100 proc. Šių metų kovą „INVL Baltic Real Estate“ už 33 mln. eurų pardavė Vilniuje esantį 22,7 tūkst. kv. metrų bendro ploto IBC verslo centrą.

Nuo 2016 m. gruodžio 22 dienos „INVL Baltic Real Estate“ veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
         Vytautas Bakšinskas
         El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com


INVL Baltic Real Estate_Atsakingu asmenu patvirtinimas_2019.pdf
INVL Baltic Real Estate_Pagrindiniu duomenu santrauka_2019.pdf
INVL Baltic Real Estate_metine audituota informacija-2019.pdf