INVL Logo

CORRECTION: SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2018 m. šešių mėnesių tarpinė informacija

Correction: 2018 m. rugpjūčio 17 d. skelbiant „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas ir Bendrovės 2018 metų 6 mėnesių neaudituotas tarpines sutrumpintas finansines ataskaitas nebuvo pateiktos Konsoliduotos ir Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitos už  2018 m. II ketvirtį.
„INVL Baltic Real Estate“ skelbia pataisytas konsoliduotas ir Bendrovės 2018 metų 6 mėnesių neaudituotas tarpines sutrumpintas finansines ataskaitas, pakartodami visą pradinio esminio tekstą ir jo priedus.

 

2018 metų 6 mėnesių SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 1.907 tūkst. eurų, o pajamos – 2.924 tūkst. eurų (2017 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 1.528 tūkst. eurų, pajamos – 3.281 tūkst. eurų). Pačios SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ 2018 metų 6 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 2.009 tūkst. eurų, o 2017 metų 6 mėnesių siekė 1.629 tūkst. eurų.

Papildoma informacija paskelbta 2018 m. rugpjūčio 17 d. Bendrovės pusmečio informacijos pranešime.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
 Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
 Vytautas Bakšinskas
 El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com


INVL Baltic Real Estate_Atsakingu asmenu patvirtinimas_2018 m. 6 men.pdf 
INVL Baltic Real Estate_Konsoliduotas 2018 m. 6 men. pranesimas.pdf 
INVL Baltic Real Estate_Pagrindiniu duomenu santrauka_2018 m. 6 men.pdf 
INVL Baltic Real Estate_Finansines ataskaitos_2018 m. 6 men.pdf