INVL Logo

Dėl INVL Baltic Real Estate siūlymo skirti dividendus už 2023 metus

INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė“) Investicinis komitetas, veikdamas Bendrovės Valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management” vardu, priėmė sprendimą siūlyti 2024 m. balandžio 30 d. vyksiančiam visuotiniam eiliniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,09 euro dividendų akcijai skyrimui už 2023 metus (bendra dividendams skiriama suma už 2023 m. sudarys 0,726 mln. eurų).

Taip pat, 2024 m. balandžio 30 d. vyksiančiam visuotiniam eiliniam Bendrovės akcininkų susirinkimui siūloma pritarti pagrindinėms sąlygoms, vadovaujantis kuriomis bus vykdomas Bendrovės savų akcijų supirkimas.

Papildoma informacija:

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ numato akcininkams už 2023 metus išmokėti 0,09 euro dividendų už vieną akciją. Dėl dividendų mokėjimo bus balsuojama bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime balandžio 30 dieną.

„Kaip ir kasmet laikomės bendrovės dividendų politikos išmokėti ne mažiau kaip 0,09 euro už akciją dividendų ir tokiu būdu uždirbtu pelnu pasidalinti su visais akcininkais“, – teigia „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.

2023 metais „INVL Baltic Real Estate“ uždirbo 0,7 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno ir gavo 3,6 mln. eurų konsoliduotų pajamų. Bendrovės valdomo nekilnojamojo turto vertė 2023 metų pabaigoje sudarė 42,1 mln. eurų ir buvo 15 proc. didesnė nei prieš metus (36,4 mln. eurų).

Balandžio 30 dieną rengiamame „INVL Baltic Real Estate“ akcininkų susirinkime taip pat siūloma balsuoti dėl bendrovės savų akcijų supirkimo ir įmonės reorganizavimo sąlygų parengimo, siekiant prisijungti pernai įsigytų patalpų Vilniuje „Pramogų bankas“ savininkę.

Jei bendrovės akcininkai pritars, savoms akcijoms įsigyti būtų panaudota šiam tikslui sukaupta dalis rezervo. Didžiausia vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta „INVL Baltic Real Estate“ grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai, o mažiausia kaina – 1,45 euro. Savoms akcijoms supirkti siūloma nustatyti 18 mėnesių terminą nuo akcininkų sprendimo priėmimo dienos. Vėliau, anuliuojant įsigytas savas akcijas, būtų mažinamas bendrovės įstatinis kapitalas.

„Gavus akcininkų pritarimą, rengtume „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo sąlygas. Šia reorganizacija siekiame, kad bendrovei tiesiogiai priklausytų 2023 metų liepą įsigytas „Pramogų banko“ nekilnojamasis turtas sostinėje“, – sako V. Bakšinskas.

Apie „INVL Baltic Real Estate“

„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Lietuvos sostinės senamiestyje,  Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje bei Pramogų banką, taip pat 55 ha logistikos ir industrijos parką „Dommo Logistics and Industrial Park“ šalia greitkelio A8 ir Rygos aplinkkelio sankirtos A5. Bendrovės objektų užimtumas 2023 metų pabaigoje siekė nuo 85 iki 100 proc.

„INVL Baltic Real Estate“ valdomo nekilnojamojo turto plotas – 32,1 tūkst. kv. m., turto vertė 2023 metų pabaigoje siekė 42,1 mln. eurų.

Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 d.) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas didžiausią stabilią grąžą uždirbančių Baltijos šalyse nekilnojamojo turto fondų, prieinamų mažmeniniams investuotojams. Fondas veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB), kurią valdo pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Apie „INVL Asset Management“ 

„INVL Asset Management“ yra pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse. Siekiame geriausio rizikos ir grąžos santykio investuotojams bei daryti teigiamą ekonominį poveikį savo regionui.

Esame „Invalda INVL“ grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Mūsų grupės valdomas daugiau kaip 1 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Mūsų veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje ir Latvijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus. Daugiau informacijos www.invl.com.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com