INVL Logo

Dėl „INVL Baltic Real Estate“ viešo akcijų siūlymo rezultatų

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“ 2018 m. gruodžio 14 d. gavo AB „Invalda INVL“ pranešimą dėl „INVL Baltic Real Estate“ viešo akcijų siūlymo rezultatų.

Pranešimo tekstas:

„AB „Invalda INVL” praneša, kad 2018 m. gruodžio 13 d. baigėsi SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate” (toliau gali būti vadinama Bendrove) viešo akcijų siūlymo paskutinis laikotarpis pagal Bendrovės akcijų viešo siūlymo prospektą, Lietuvos banko patvirtintą ir Bendrovės paskelbtą 2018 m. balandžio 23 d. (Lietuvos banko sprendimas Nr. 241-70; kaip vėliau pakeistas I ir II priedais, toliau kartu – Prospektas).

Kaip nurodyta Prospekte, Bendrovės akcijų viešas siūlymas vyko trimis etapais (nuo 2018 m. gegužės 2 d. iki gruodžio 13 d.), per kuriuos „Invalda INVL“ iš viso pardavė 22 465 vnt. Bendrovės akcijų už bendrą 57 183,13 EUR kainą (neskaičiuojant tarpininkavimo mokesčio). Tai sudaro 0,17 proc. Bendrovės akcijų ir jų suteikiamų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

Viešo akcijų siūlymo laikotarpiu „Invalda INVL“, Prospekto patvirtinimo dieną (2018 m. balandžio 23 d.) buvusi didžiausiu Bendrovės akcininku, investuotojams pasiūlė iki 2 893 000 vnt. paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, sudarančių iki 22 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo. 2018 m. gruodžio 13 d. pasibaigus paskutiniajam (trečiajam) viešo akcijų siūlymo platinimo laikotarpiui, „Invalda INVL“ išlieka didžiausiu Bendrovės akcininku.

Siūlymo tarpininku buvo  UAB FMĮ „INVL Finasta“. Teisės patarėjas su viešu siūlymu susijusias klausimais buvo advokatų kontora TGS Baltic.

Prospektas buvo tvirtinamas ir skelbiamas siekiant parduoti dalį AB „Invalda INVL“ valdomo „INVL Baltic Real Estate” akcijų paketo, taip išplečiant investuotojų ratą bei išauginant akcijų likvidumą biržoje".

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com