INVL Logo

Dėl pritarimo stebėtojų tarybos nario kandidatūrai

2023 m. sausio 10 d. „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) gavo Lietuvos banko pranešimą, kuriuo yra pritariama Bendrovės stebėtojų tarybos nario kandidatūrai.

2022 m. gruodžio 9 d. Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko Mantą Gofmaną į stebėtojų tarybos narius, jis pakeitė atsistatydinusį stebėtojų tarybos narį Audrių Matikiūną.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com