INVL Logo

Į „INVL Asset Management“ valdybą paskirta nauja valdybos narė

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad 2024 m. balandžio 29 d. Valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) vienintelio akcininko sprendimu į Valdymo įmonės valdybą nuo 2024 m. balandžio 30 d. paskirta Asta Jovaišienė. Asta Jovaišienė Valdymo įmonės valdyboje pakeitė valdybos narį Nerijų Drobavičių.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com