INVL Logo

INVL Baltic Real Estate 2021 m. šešių mėnesių tarpinė neaudituota informacija

2021 metų 6 mėnesių INVL Baltic Real Estate (toliau – „Bendrovė“) įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 0,75 mln. eurų, o pajamos 1,24 mln. eurų (2020 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 0,92 mln. eurų, pajamos 2,29 mln. eurų). Pačios Bendrovės 2021 metų 6 mėnesių neaudituotas grynasis pelnas siekia 0,75 mln. eurų, o 2020 metų 6 mėnesių siekė 1,02 mln. eurų.

Papildoma informacija:

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas grynasis pelnas per šių metų pirmąjį pusmetį siekė 0,75 mln. eurų ir buvo 19 proc. mažesnis, lyginant su atitinkamu 2020 m. laikotarpiu. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė šių metų birželio pabaigoje buvo 17,6 mln. eurų. Šis rodiklis akcijai siekė 2,19 euro ir, lyginant su 2020 m. pirmojo pusmečio pabaiga, išaugo 23,5 proc. (įvertinus ir išmokėtus dividendus).

„INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotos grynosios nuomos pajamos (angl. net operating income) per šių metų pirmąjį pusmetį iš nuosavų objektų sudarė 689 tūkst. eurų arba 46,2 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Bendrovės konsoliduotos pajamos buvo 46 proc. mažesnės nei praėjusių metų pirmąjį pusmetį ir siekė 1,2 mln. eurų, iš jų nuosavų objektų konsoliduotos nuomos pajamos sumažėjo 50,8 proc. iki 830 tūkst. eurų. Nuomos pajamų mažėjimą lėmė praėjusiais metais užbaigti „IBC“ ir „Vilniaus vartai“ verslo centrų pardavimo sandoriai.

Didžiausio „INVL Baltic Real Esate“ valdomo objekto – biurų pastato Palangos g. 4, Vilniuje, kuriame įsikūrusi bendrovės valdoma bendradarbystės erdvė „Talent Garden Vilnius“, pajamos pirmąjį metų pusmetį sudarė 753 tūkst. eurų arba 33,7 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais.

„Pirmojo pusmečio pabaigoje objekto užimtumas siekė 97 proc. Nepaisant šalyje galiojusių karantino ribojimų, itin sėkminga „Talent Garden Vilnius“ veikla ir aukšti erdvės užimtumo rodikliai leido pasiekti reikšmingą nuomos pajamų augimą“, – sako „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.

Bendrovės valdomo „Žygio verslo centro“, įsikūrusio Žygio g. 97, Vilniuje, pajamos 2021 m. pirmąjį pusmetį sudarė 148 tūkst. eurų arba 11,2 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2020 metais.

„Pusmečio pabaigoje objekto užimtumas siekė 82 proc. ir, lyginant su pirmojo ketvirčio pabaiga, padidėjo 10 proc. punktų. Tiek nuomos pajamų, tiek užimtumo rodiklių augimą lėmė pastato trečiame aukšte atlikti patalpų atnaujinimo darbai ir pasirašytos naujos nuomos sutartys“, – sakė V. Bakšinskas.

Jo teigimu, bendrovė yra ir toliau susitelkusi į turimo turto vertės didinimą bei ieško naujų investicinių projektų – bendrovė pasiruošusi investuoti į nestandartinius, kūrybiškus sprendimus, kurie padėtų uždirbti didelę grąžą investuotojams ir plėsti nekilnojamo turto valdymo verslą.

„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio. Bendrovės objektų užimtumas metų pabaigoje siekė nuo 72 iki 100 proc.

„INVL Baltic Real Estate“ šiuo metu valdomo turto plotas yra 26 tūkst. kv. m., vertė – 24,7  mln. eurų.

Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 dienos) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas aukščiausių stabilią grąžą uždirbančių nekilnojamojo turto fondų Baltijos šalyse, prieinamas mažmeniniams investuotojams. Fondas veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com


INVL Baltic Real Estate_pusmetine informacija.pdf
BRE_pagrindiniu_duomenu_santrauka_2021 1H.pdf