INVL Logo

„INVL Baltic Real Estate“ 2023 metų investuotojų kalendorius

„INVL Baltic Real Estate“ 2023 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

2023 m. kovo 20 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas.
2023 m. balandžio 28 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2023 m. 3 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka.
2023 m. rugpjūčio 21 d.  – grynųjų aktyvų vertė ir 2023 m. pusmečio ataskaita.
2023 m. spalio 31 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2023 m. 9 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com