INVL Logo

„INVL Baltic Real Estate“ 2024 metų investuotojų kalendorius

„INVL Baltic Real Estate“ 2024 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

2024 m. kovo 19 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas.
2024 m. balandžio 30 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2024 m. 3 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka.
2024 m. rugpjūčio 20 d.  – grynųjų aktyvų vertė ir 2024 m. pusmečio ataskaita.
2024 m. spalio 31 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2024 m. 9 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com