INVL Logo

„INVL Baltic Real Estate“ akcininkai pritarė siūlymui skirti dividendus už 2020 metus bei pritarė steigimo dokumentų pakeitimui, stebėtojų tarybos sudarymui ir įstatinio kapitalo sumažinimui

2021 m. balandžio 29 d. įvykęs eilinis „INVL Baltic Real Estate" (toliau – „Bendrovė“) akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti 0,12 EUR dividendų akcijai skyrimui už 2020 metus (bendra dividendams skiriama suma už 2020 m. sudarys 1 mln. EUR).

Bendrovė pažymi, kad dividendai bus išmokėti bei dividendų mokėjimo tvarka už 2020 m. paskelbta per mėnesį nuo vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo, patvirtinusio sprendimą skirti dividendus. Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2020 m. gegužės 13 d. pabaigoje), bus Bendrovės akcininkais.

Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“, ISIN kodas LT0000127151, akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2020 metus, yra 2021 m. gegužės 12 d.

Taip pat Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu pritarė įstatinio kapitalo sumažinimui, siekiant anuliuoti per akcijų išpirkimo procesus Bendrovės įsigytas 5 088 586 vnt. savų paprastųjų vardinių akcijų bei pritarė stebėtojų tarybos įsteigimui. Siekiant įgyvendinti šiuos pakeitimus, Bendrovės akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti Bendrovės įstatų pakeitimams bei patvirtino naują įstatų redakcijos projektą. Įstatai bus pakeisti gavus Lietuvos banko pritarimą įstatų pakeitimams.

Be to, 2021 m. balandžio 29 d. įvykęs visuotinis eilinis Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarė pagrindinėms sąlygoms, vadovaujantis kuriomis bus vykdomas Bendrovės savų akcijų supirkimas.

Papildoma informacija:

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams už 2020 m. išmokės 1 mln. eurų dividendų, vienai akcijai skiriant 0,12 euro. Šis ir kiti sprendimai priimti šiandien vykusiame bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

„Tiek dėl praėjusių metų sėkmingai įgyvendintų pardavimo sandorių, tiek dėl sėkmingų turto pertvarkų dar kartą įrodėme, kad gebame kurti reikšmingą turto vertės augimą, o savo investuotojams – ilgalaikę grąžą. Bendrovė yra sukaupusi laisvų lėšų, leidžiančių išmokėti didesnius nei bendrovės dividendų politikoje 0,09 euro numatytus dividendus“, – sako „INVL Baltic Real Estate“ investicinio komiteto narys Vytautas Bakšinskas.

Dividendai bus išmokami per mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo, teisę juos gauti turės asmenys, kurie šių metų gegužės 13 d. pabaigoje bus „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai. Pagal 2021 m. balandžio 28 dienos akcijos kainą dividendų pajamingumas sudaro 5 proc.

Susirinkimo metu taip pat pritarta savų akcijų įsigijimo tvarkai ir 4,3 mln. eurų perkėlimui iš nepaskistyto pelno į rezervą savų akcijų įsigijimui.

V. Bakšinsko teigimu, teise supirkti savo akcijas bus naudojamasi tuo atveju, kai akcijos kaina rinkoje bus mažesnė už grynųjų aktyvų vertę (GAV). Tai suteiks akcininkams papildomų likvidumo galimybių, o „INVL Baltic Real Estate” įsigijus akcijų pigiau nei GAV, likusių akcijų vertė turėtų išaugti.

Nustatyta maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta „INVL Baltic Real Estate“ grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1,45 euro. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra „INVL Baltic Real Estate“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.

Siekiant anuliuoti per akcijų išpirkimo procesus „INVL Baltic Real Estate“ įsigytus 5 088 586 vnt. savų paprastųjų vardinių akcijų, pritarta pateiktam siūlymui sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 19,1 mln. eurų iki 11,7 mln. eurų, anuliuojant akcijas, kurias yra įgijusi pati bendrovė.

Visuotinio akcininkų susirinkimo metu taip pat pritarta sprendimui sudaryti „INVL Baltic Real Estate“ stebėtojų tarybą, kurios nariais pateikti Raimondas Rajeckas, „Invalda INVL“ vyriausiasis finansininkas, Audrius Matikiūnas, „INVL Asset Management“ Teisės ir produktų valdymo komandos vadovas ir Eglė Surplienė, „Gerovės valdymas“, gerovės valdytoja, turinti daugiau kaip 25 metų patirtį Lietuvos finansų rinkoje.

Stebėtojų tarybos nariai galės pradėti eiti savo pareigas, kai Lietuvos bankas pritars jų kandidatūroms.

„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio. Bendrovės objektų užimtumas metų pabaigoje siekė nuo 72 iki 100 proc.

„INVL Baltic Real Estate“ šiuo metu valdomo turto plotas yra 26 tūkst. kv. m., vertė – 24,13  mln. eurų.

Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 dienos) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas aukščiausių stabilią grąžą uždirbančių nekilnojamojo turto fondų Baltijos šalyse, prieinamas mažmeniniams investuotojams. Fondas veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com