INVL Logo

„INVL Baltic Real Estate“ gavo leidimą įstatų keitimui

2023 m. gegužės 16 d. „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) gavo Lietuvos banko pranešimą, kuriuo informuojama, kad Bendrovei leista pakeisti Bendrovės įstatus.

2023 m. gegužės 11 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota Bendrovės nauja įstatų redakcija. Ji buvo patvirtinta 2023 m. balandžio 18 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El. paštas vytautas.baksinskas@invl.com