INVL Logo

INVL Baltic Real Estate laimėjo VĮ „Turto bankas“ organizuotą aukcioną

2023 m. birželio 20 d. „INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė“), laimėjo VĮ „Turto bankas“ organizuotą aukcioną dėl garažo bokso, kuriuo bendras plotas 16,83 kv. m, esančio Vilniaus g. 37-3, Vilnius, su 0,0015 ha ploto žemės sklypo dalimi iš bendro 0,3453 ha ploto žemės sklypo, esančio adresu Vilniaus g. 37, Vilnius. Bendrovė įsigis nekilnojamą turtą iš VĮ „Turto bankas“ už 29 900 eurų. Planuojama, kad nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis bus sudaryta per vieną mėnesį. Detalesnę informaciją apie sandorį Bendrovė pateiks po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com