INVL Logo

„INVL Baltic Real Estate“ pasididino kredito limitą

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2022 m. gegužės 19 d. pasirašė susitarimą su AB Šiaulių bankas (toliau – „Bankas“) dėl kredito limito padidinimo iki 14,5 mln. eurų.

2014 m. rugsėjo 26 d. Bendrovė ir Bankas sudarė Kredito sutartį, kurios pagrindu panaudotas ir Bankui negrąžintas likutis pranešimo dienai siekia 9,9 mln. eurų. Galutinis kredito grąžinimo terminas yra 2027 m. gegužės 18 d.

Papildoma informacija:

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ pasirašė 5 metų sutartį su Šiaulių banku dėl kredito padidinimo nuo 10 iki 14,5 mln. eurų.

„Šiuo metu „INVL Baltic Real Estate“ sverto rodiklis yra per mažas – 2022 metų kovo pabaigoje paskolų ir turto vertės santykis sudarė tik 43 proc. Stengiamės naudoti efektyvų skolos ir nuosavo kapitalo santykį, todėl, siekdami padidinti akcininkų nuosavybės grąžą, šį svertą didiname“, – sakė „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.

Pasak jo, dalis paskolos galės būti naudojama priklausomai nuo „INVL Baltic Real Estate“ pinigų srautų investicijoms poreikio. Numatyta paskolą naudoti įsigyto pastato Vilniaus g. 37 rekonstrukcijai bei jo vystymui, apyvartinio kapitalo subalansavimui.

„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio. Bendrovės objektų užimtumas metų pabaigoje siekė nuo 98 iki 100 proc.

„INVL Baltic Real Estate“ šiuo metu valdomo turto plotas yra 28 tūkst. kv. m., vertė – 29,7  mln. eurų.

Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 dienos) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas aukščiausių stabilią grąžą uždirbančių nekilnojamojo turto fondų Baltijos šalyse, prieinamas mažmeniniams investuotojams. Fondas veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com