INVL Logo

„INVL Baltic Real Estate“ pasirašė depozitoriumo paslaugų sutarties pakeitimą

Vadovaujantis 2022 m. gruodžio 9 d. „INVL Baltic Real Estate“ įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, Bendrovė skelbia 2022 m. gruodžio 13 d. pasirašiusi depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB banku pakeitimą.

Pakeitimas buvo atliktas atsižvelgiant į tai, jog susitarta dėl 0,02 procentinio punkto mažesnio depozitoriumo mokesčio.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštasvytautas.baksinskas@invl.com